Guvernul Romaniei

 
Hotarare nr. 1608/2009

din 16/12/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 08/01/2010

privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate in perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate in perioada 1974-1989


 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 20 alin. (1) lit. a) si b) din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Articol unic. - (1) Se aproba declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate in perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate in perioada 1974-1989, prevazute in anexele nr. 1 si 2*), ce fac parte integranta din prezenta hotarare, ca urmare a expirarii termenului de clasificare ori datorita faptului ca dezvaluirea informatiilor nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica ori interesele persoanelor de drept public sau privat.
   (2) Institutiile si autoritatile publice care au in gestiune copii ale decretelor prevazute la alin. (1) vor lua masuri in consecinta, conform legii.
    ___________
   *) Decretele Consiliului de Stat si decretele prezidentiale declasificate se pastreaza si pot fi consultate la Arhivele Nationale. Existenta unui numar mare de file si schite constituie impedimente de natura tehnico-redactionala, care fac imposibila publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                          Contrasemneaza:
---------------
p. Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
interimar,
Mihai Capra,
secretar de stat
p. Ministrul apararii nationale,
Viorel Oancea,
secretar de stat
Directorul Serviciului Roman de Informatii,
George-Cristian Maior
    Bucuresti, 16 decembrie 2009.
    Nr. 1.608.

   ANEXA Nr. 1

    LISTA
cuprinzand decrete ale Consiliului de Stat
adoptate in perioada 1953-1989

   A. Informatii clasificate secret de stat, de nivel "secret" (1953-1978)
    Informatii pentru care a expirat termenul de clasificare

    Anul 1953
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 305 pentru exproprierea unor terenuri necesare construirii caminului Scolii |
| |Medii Tehnice Siderurgice Resita |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 308 referitor la trecerea in proprietatea statului a unor terenuri situate |
| |in comunele Savinesti si Roznov, raionul Piatra-Neamt, regiunea Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 326 pentru trecerea in proprietatea statului a unor imobile situate in comuna |
| |Bicaz, regiunea Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 329 privitor la trecerea in proprietatea statului a unor terenuri agricole |
| |situate in comuna Cazanesti, raionul Ramnicu Valcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privitor la trecerea in proprietatea statului a unor terenuri situate in |
| |comuna Vulcan, raionul Petrosani, regiunea Hunedoara, in folosul Centralei Termoelectrice Petrosani |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1955
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Romane" clasa a |
| |II-a generalului maior Nicolau Ioan Serghie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru trecerea unor terenuri cu constructiile aferente in proprietatea |
| |statului si respectiv in folosinta Uzinei "Sadu" Gorj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 437 pentru exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in orasul si regiunea Timisoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru trecerea folosintei terenului de zbor Alexandria si a |
| |infrastructurii sale de la Asociatia Voluntara pentru Sprijinirea Apararii Patriei - Aeroclubul Central la |
| |Sfatul Popular Alexandria |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 508 privind modificarea art. 5 din Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951 referitor|
| |la reglementarea serviciului militar activ din Fortele Armate ale Republicii Populare Romane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si darea in |
| |administrarea Ministerului Constructiilor a unor terenuri, proprietate particulara, situate in orasul Stalin |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1956
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |din comuna Bainet, raionul Radauti, regiunea Suceava, necesare Ministerului Cailor Ferate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru exproprierea unui teren din Bucuresti, bulevardul Brancoveanu nr. 77,|
| |raionul Nicolae Balcescu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind exproprierea unor terenuri din comuna Racova, raionul Buhusi, |
| |regiunea Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 352 pentru gratierea pedepselor unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind acreditarea cetateanului Korcinski Nicolae, Trimis Extraordinar si |
| |Ministru Plenipotentiar al Republicii Populare Romane in Marea Britanie, in aceeasi calitate si in Republica |
| |Islanda |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 372 pentru gratierea pedepselor unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |din orasul Tarnaveni, raionul Tarnaveni, regiunea Stalin |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 388 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri cu|
| |constructiile aferente situate in orasul Iasi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 389 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |din comuna Fantanele, raionul Sangiorgiu, Regiunea Autonoma Maghiara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 407 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri cu|
| |constructiile aferente situate in orasul Pitesti, str. Oborului nr. 4 si 5 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |din orasul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate pe teritoriul orasului Timisoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 486 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in regiunile: Bacau, Craiova si Stalin |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 487 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in comunele Malini si Draceni, raionul Falticeni, regiunea Suceava |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 533 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in regiunile Pitesti si Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in orasul Cluj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 546 pentru gratierea si reducerea pedepselor unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 554 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in comuna Garda de Sus, raionul Lunca Vascaului, regiunea Oradea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 674 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in regiunile: Craiova, Galati si Pitesti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1957
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in regiunile: Stalin, Timisoara si Autonoma Maghiara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri si |
| |constructii si darea acestora in administrarea Ministerului Minelor, precum si completarea si modificarea unor |
| |decrete de expropriere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 200 pentru completarea articolului 35 din Decretul nr. 272 din 30 decembrie |
| |1950 referitor la actele de stare civila, republicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a |
| |Republicii Populare Romane nr. 15 din 13 iunie 1955 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Comunei |
| |Cosbuc, raionul Nasaud, regiunea Cluj, sa efectueze un schimb de terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 321 79 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri|
| |cu constructiile aferente, situate in orasul Rosiori de Vede, raionul Rosiori, regiunea Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in regiunea Cluj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 474 pentru modificarea Legii nr. 5/1952 pentru organizarea judecatoreasca |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1958
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind organizarea si functionarea caselor de ajutor reciproc pe langa |
| |unitatile militare din Ministerul Fortelor Armate si unitatile militare si militarizate din Ministerul Afacerilor|
| |Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privitor la regimul unor condamnati la pedepse privative de libertate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind organizarea si functionarea apararii locale antiaeriene |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in comuna Cugir, raionul Orastie, regiunea Hunedoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Nicuta Constantin in calitate de trimis extraordinar |
| |si ministru plenipotentiar al Republicii Populare Romane in Austria |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea Codului penal |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 284 pentru anularea dispozitiunilor Decretului nr. 618/1957, in ceea ce priveste|
| |pe crainicul Speranta-Comnoiu Gheorghe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 465 pentru modificarea unor anexe ale Decretului nr. 254 din 31 mai 1957 |
| |privind exproprierea unor bunuri situate in zona lacului de acumulare al Hidrocentralei "V.I. Lenin" Bicaz, |
| |regiunea Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1959
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 10 pentru gratierea unei pedepse |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei |
| |Republicii Populare Romane de a efectua un schimb de terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind trecerea unor imobile din proprietatea statului in proprietatea |
| |Consiliului Central al Sindicatelor, precum si acceptarea transferului unor imobile din proprietatea Consiliului |
| |Central al Sindicatelor in proprietatea statului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 195 pentru retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru modificarea Decretului nr. 334 din 16 iulie 1957 privind regimul de |
| |evidenta a populatiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in regiunea Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru gratierea unei pedepse |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa I-a Orchestrei simfonice Radio, |
| |precum si a ordinului "Steaua Republicii Populare Romane", a "Ordinului Muncii" si a "Medaliei Muncii" unor |
| |lucratori din cadrul acestei orchestre |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 464 pentru modificarea dispozitiunilor de sub punctele 10 si 11 din Regulamentul|
| |cu privire la organizarea si functionarea Institutului de Criminalistica, aprobat prin Decretul nr. 88/1956 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1960
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind transmiterea din proprietatea statului si administrarea |
| |Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, in proprietatea Sectiei Gospodariei de Partid a Comitetului |
| |Central al Partidului Muncitoresc Roman a unei cantitati de sina deconville |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 242 pentru gratierea de restul pedepsei ce mai aveau de executat Batori Irma si |
| |Georgescu Georgeta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind reglementarea situatiei caselor construite de fostele cooperative de|
| |ocrotire sociala O.N.C.S.A., precum si a terenurilor aferente acestor case |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru ratificarea Conventiei privind colaborarea in domeniul carantinei si |
| |protectiei plantelor impotriva daunatorilor si bolilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1961
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru conferirea "Ordinului Muncii" unor ingineri sovietici |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 51 pentru revocarea colonelului de justitie Tudorache Manole din functia de |
| |judecator la Tribunalul Suprem al Republicii Populare Romane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind retragerea unor ordine si medalii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea Acordului de plati multilateral intre guvernele |
| |Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germanie, Republicii Cuba, |
| |Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Romane, U.R.S.S. si Republicii |
| |Socialiste Cehoslovace |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in regiunile Cluj si Brasov, precum si autorizarea cumpararii unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind aderarea Republicii Populare Romane la Conventia pentru |
| |recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine, adoptata la New York la 10 iunie 1958 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind acordarea Drapelului de lupta al Fortelor Armate ale Republicii |
| |Populare Romane unei unitati militare din cadrul Ministerului Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 292 privind stabilirea si recuperarea pagubelor produse bunurilor aflate in |
| |administrarea Ministerului Afacerilor Interne de catre detinutii din locurile de detentie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 383 pentru gratierea restului de pedeapsa ce mai aveau de executat un numar de 5|
| |condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1962
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in comuna Potcoava, raionul Slatina, regiunea Arges |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind conferirea medaliei "In cinstea incheierii colectivizarii |
| |agriculturii" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind conferirea ordinului "Meritul Militar" si a medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri si subofiteri din Ministerul Afacerilor Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 628 privind conferirea medaliei "Pentru paza contra incendiilor" unor activisti |
| |voluntari ai formatiilor de paza contra incendiilor din Ministerul Afacerilor Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 655 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in comuna Pecica, raionul Arad, regiunea Banat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in comuna Garleni, raionul Buhusi, regiunea Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in comuna Negru Voda, raionul Negru Voda, regiunea Dobrogea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in comuna Remetea Mare, raionul Timisoara, regiunea Banat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 687 privind conferirea de ordine si medalii unor generali, ofiteri, subofiteri |
| |si angajati civili din Fortele Armate ale Republicii Populare Romane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 829 privind conferirea unor ordine si medalii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 880 pentru conferirea de ordine si medalii unor cadre didactice si |
| |administrative de la Institutul Politehnic din Iasi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.062 privind ratificarea Conventiei consulare intre Republica Populara Romana |
| |si Republica Populata Federala Iugoslavia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1963
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru retragerea unor distinctii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in orasul Orastie, raionul Orastie, regiunea Hunedoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile |
| |situate in orasul Galati, regiunea Galati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 280 pentru instituirea ordinului si a medaliei "In serviciul patriei |
| |socialiste". |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in comuna Hasdat, inclusa in teritoriul administrativ al orasului Hunedoara, regiunea Hunedoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind transmiterea unor parcele de teren situate in orasul Sinaia, |
| |regiunea Ploiesti, in folosinta fara plata a unor locuitori |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru ratificarea Acordului comercial, de plati si cooperare economica |
| |intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Statelor Unite ale Braziliei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 607 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Romane", a |
| |Ordinului "23 August" si a "Ordinului Muncii" unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 709 pentru retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 769 pentru gratierea de restul pedepsei ce mai avea de executat Bruckner Ioan |
| |si Haller Eva |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1964
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind retragerea decoratiilor conferite unui numar de 3 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind decorarea unor militari activi si a unor persoane din rezerva |
| |Fortelor Armate ale Republicii Populare Romane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind completarea Decretului nr. 393/1962 pentru gratierea si comutarea |
| |unor pedepse |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind acordarea unei pensii urmasilor numitului Purcel Petru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind stabilirea datei alegerilor partiale de deputati in Sfaturile |
| |Populare ale orasului si regiunii Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind confirmarea Comisiilor Electorale pentru alegerile partiale de |
| |deputati in Sfaturile Populare ale orasului si regiunii Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind gratierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 2920 |
| |condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind acordarea dreptului de a candida la examenul pentru obtinerea |
| |titlului de inginer agronom lui Trita Fanita si Dogaru Nicolae |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui imobil |
| |situat in orasul Hateg, raion Hateg, regiunea Hunedoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri in|
| |suprafata de 13.8696 ha, situate in regiunea Arges |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |in suprafata de 9.8681 ha din regiunea Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri si|
| |constructii din orasul Bacau, regiunea Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri in|
| |suprafata de 21.9340 ha, regiunea Galati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri si|
| |constructii din orasul/raion Reghin, regiunea Mures - Autonoma Maghiara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri in|
| |suprafata de 1.0256 ha din regiunea Ploiesti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |din regiunea Oltenia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri in|
| |suprafata de 8.6035 ha, regiunea Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren din |
| |comuna Mihail Kogalniceanu, regiunea Dobrogea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea renuntarii la cetatenia Republicii Populare Romane a 500 |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind acordarea unui ajutor social lui Ion Bivolaru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind majorarea pensiei de batranete a arhitectului Zaharia Ion |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind majorarea pensiei de batranete a arhitectului Ionescu Ion |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind acordarea unei pensii dr. Vintila Gheorghe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind acordarea unei pensii lui Urziceanu Alexandru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind conferirea Ordinului "Apararea Patriei" clasa a III-a |
| |general-locotenentului in retragere Paltineanu Nae Anastase |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile |
| |din orasul/regiunea Brasov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 315 privind retragerea cetateniei Republicii Populare Romane unui numar de |
| |374 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 321 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren din |
| |comuna Iancu Jianu, raion Bals, regiunea Oltenia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind majorarea pensiei urmasilor locotenent-colonelului de aviatie |
| |Gottlieb E. Gheorghe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind majorarea pensiei vaduvei Torok Emma |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 362 privind conferirea de ordine unor ofiteri din Ministerul Afacerilor Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |din comuna Marcea, raion Dragasani, regiunea Arges |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul Consiliului de Stat nr. 499 privind aprobarea renuntarii la cetatenia Republicii Populare Romane unui |
| |numar de 530 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul Consiliului de Stat nr. 502 privind retragerea decoratiei conferite lui Bogdanescu Aurel |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind retragerea decoratiei conferite lui Manescu Petre |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind conferirea medaliei jubiliare "A XX-a aniversare a zilei Fortelor |
| |Armate ale Republicii Populare Romane" unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Decretul Consiliului de Stat nr. 686 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Decretul Consiliului de Stat nr. 706 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile |
| |din regiunea Dobrogea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Decretul Consiliului de Stat nr. 750 privind decorarea unor persoane din Ministerul Afacerilor Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Decretul Consiliului de Stat nr. 749 privind decorarea unor militari si angajati civili din Ministerul |
| |Afacerilor Interne, precum si a unor activisti voluntari ai formatiilor civile de paza contra incendiilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|41. |Decretul Consiliului de Stat nr. 809 privind denuntarea Acordului privind cliringului multilateral, incheiat la |
| |Varsovia la 20 iunie 1957 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42. |Decretul Consiliului de Stat nr. 842 privind ratificarea Acordului de colaborare tehnico-stiintifica intre |
| |Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Republicii Italiene |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1965
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile |
| |situate in orasul Iasi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in orasul Targu Mures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru ratificarea Acordului intre Republica Populara Romana si Regatul |
| |Norvegiei privitor la reglementarea unor probleme financiare, semnat la 21 mai 1964 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 588 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in orasul Simleul Silvaniei, raionul Simleu, regiunea Crisana |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 600 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in orasul Cugir, raionul Orastie, regiunea Hunedoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Populare Romane si |
| |Guvernul Republicii Turcia pentru reglementarea problemelor financiare in suspensie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 720 privind acordarea unei pensii lui Tatarescu Emanuel |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 793 pentru gratierea si comutarea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 794 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 878 privind gratierea pedepsei complementare a confiscarii totale a averii |
| |aplicate numitului Stanescu Florin Alexandru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 879 privind acordarea unei pensii urmasilor scriitorului Ervin Wittstock |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 909 privind drepturilor deputatilor Marii Adunari Nationale, precum si |
| |indemnizatiile vicepresedintilor Marii Adunari Nationale si a membrilor Consiliului de Stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 909 bis pentru conferirea de ordine si medalii unor ofiteri, subofiteri si |
| |angajati civili din Ministerul Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 913 pentru autorizarea Ministerului Finantelor de a vinde unele terenuri, |
| |proprietatea statului roman, situate in Berlinul de Vest |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 915 pentru conferirea de ordine si medalii unor ofiteri si angajati civili din |
| |Ministerul Fortelor Armate, precum si unor scriitori |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 916 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Fortele Armate ale Republicii Populare Romane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 920 privind restituirea catre fostul proprietar Mateescu N. Nicolae a cotei de |
| |½ din apartamentul nr. 29 din imobilul situat in Bucuresti, Calea Calarasi nr. 319 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 936 pentru restituirea unor imobile confiscate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 937 privind restituirea catre fostul proprietar Ciorapciu Mircea a cotei de |
| |½ din imobilul situat in Bucuresti, str. Rodiei nr. 56 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1966
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 22 pentru conferirea unor ordine si medalii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 110 pentru ratificarea Acordului privind colaborarea economica si tehnica intre |
| |Guvernul Republicii Populare Romanie si Guvernul imperial al Iranului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru gratierea si comutarea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru retragerea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 190 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 199 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 237 pentru retragerea unor decoratii si a unei distinctii conferite unor |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 245 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Romane", clasa a |
| |V-a, lui Ionescu Gh. Andrei-Victor din Ministerul Afacerilor Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 266 pentru exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in orasul Sulina, raionul Tulcea, regiunea Dobrogea. Expunere de motive, referat, tabel, schite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 300 pentru exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |situate in comuna Dobresti, raion Beius, regiunea Crisana. Expunere de motive, referat, tabel, schite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 323 pentru conferirea de ordine si medalii unor militari si rezervisti din |
| |cadrul Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 330 pentru inlocuirea executarii unor pedepse privative de libertate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 354 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Romanie" clasa |
| |a IV-a unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 456 pentru gratierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 220 de |
| |condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 698 pentru conferirea Ordinelor "23 August" si "Tudor Vladimirescu" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 712 pentru bunurile ce se incadreaza in prevederile art. III din Decretul |
| |nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 716 pentru gratierea unor persoane de pedeapsa complimentara a confiscarii |
| |averii si pentru restituirea unor imobile confiscate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru gratierea restului pedepsei aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 721 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 774 pentru comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Cainaru Alexandru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 862 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 961 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 965 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 972 pentru conferirea de ordine si medalii unor muncitori, maistri, tehnicieni |
| |si ingineri din cadrul Ministerului Energiei Electrice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.019 pentru gratierea si comutarea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1967
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 34 pentru aderarea Republicii Populare Romanie la Conventia internationala |
| |pentru pescuitul in nord-vestul Oceanului Atlantic si la protocoalele incheiate ulterior Conventiei, precum si |
| |acceptarea declaratiei de intelegere privind aceasta Conventie. Referat, textul Conventiei, anexe-copii, |
| |decretele nr. 131/1974 si 297/1979 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 144 pentru gratierea unor condamnati de restul pedepselor pe care le mai aveau |
| |de executat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 313 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 343 pentru acordarea gradului de general maior unor colonei din cadrele active |
| |ale Ministerului Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 385 pentru ratificarea Acordului intre Republica Populara Romana si Statul |
| |Spaniol privind infiintarea de reprezentante consulare si comerciale. Expunere de motive, textul Acordului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 414 pentru numirea in functii la Tribunalul Suprem |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa I Mausoleului de la |
| |Grivita, regiunea Plevna (Republica Populara Bulgara) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 457 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 515 pentru gratierea si comutarea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 652 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 715 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 893 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 980 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 981 pentru retragerea decoratiei "Medalia Muncii" conferita unei persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.024 pentru acordarea cetateniei romane unui numar de 6 persoane fara |
| |cetatenie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.061 pentru ratificarea Acordului cultural intre Guvernul Republicii Populare |
| |Romane si Guvernul Republicii Italiene. Expunere de motive, textul Acordului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.064 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturala intre Guvernul |
| |Republicii Populare Romane si Guvernul Republicii Arabe Siriene |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.068 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati. |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.115 privind gratierea condamnatului Neagu Ion de restul pedepsei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.126 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, ministri militari si subofiteri din Fortele Armate al Republicii Populare Romane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1968
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind aderarea Republicii Populare Romane la Conventia vamala relativa la |
| |importul temporar de materiale profesionale, incheiata la Bruxelles la 8 iunie 1961. Expunere de motive, |
| |referat, textul Conventiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 364 pentru exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile |
| |situate in orasul Oltenita, judetul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 404 privind retragerea decoratiilor conferite unei persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 410 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana a unui numar de 107 |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 519 privind gratierea pedepsei aplicate condamnatului Mutrescu Ioan |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 566 pentru ratificarea Conventiei cu privire la relatiile diplomatice, |
| |incheiata la Viena la 18 aprilie 1961. Expunere de motive, referat, textul Conventiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru ratificarea Acordului intre Republica Populara Romana si Guvernul |
| |Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare in suspensie cu scrisorile anexe, semnat la |
| |Roma la 23 ianuarie 1968. Expunere de motive, referat, textul Conventiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 572 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 599 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa a II-a Excelentei |
| |Sale domnului Johann Manz, Ambasadorul Republicii Austria la Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 799 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 851 privind acordarea cetateniei romane unui numar de 36 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 852 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana a unui numar de 77 |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 932 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana a unui numar de 55 |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 933 privind acordarea cetateniei romane unui numar de 20 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.004 pentru restituirea unor decoratii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.043 pentru conferirea de ordine si medalii unor cadre de artilerie active |
| |sau din rezerva Fortelor Armate precum si unor persoane civile |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.077 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri situate in comuna Ciresu, judetul Braila. Expunere de motive, |
| |referat, schita |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.123 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana a unui numar de 43 |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.149 privind scoaterea din productia agricola a unor terenuri situate in |
| |judetele Arges si Dambovita. Expunere de motive, tabel, referat, schite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.150 privind scoaterea din productia agricola a unor terenuri situate in |
| |comunele Crevedia si Corbeanca, judetul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.167 privind comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Petrisor Teodor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1.218 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Afacerilor Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1969
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind acordarea cetateniei romane unui numar de 41 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind scoaterea din productia agricola a unor terenuri situate in |
| |judetele Ilfov si Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola, a unui teren situat in orasul Filiasi, judetul Dolj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind retragerea decoratiilor conferite lui Banu Gheorghe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 287 pentru gratierea de restul pedepsei ce mai are de executat condamnatul |
| |Oancea Alexandru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana a unui numar de 157 |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 289 privind acordarea cetateniei romane unui numar de 15 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 83 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 31 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind acordarea cetateniei romane unui numar de 8 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 435 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 144 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 60 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 448 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana a unui numar de 82 |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 540 pentru acreditarea lui Georgescu Iason in calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Populare Romane in Republica Ghana |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 544 privind organizarea evidentei statiilor de radio-emisie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru aprobarea renuntarii la cetatenia romana a unui numar de 100 |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 616 pentru rechemarea lui Aurel Ardeleanu din calitatea de ambasador al |
| |Republicii Populare Romane in Republica India si acreditarea lui Petre Tanasie in calitatea de ambasador al |
| |Republicii Populare Romane in Republica India |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 622 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 717 privind atribuirea unor nume de persoane ca denumiri ale unor unitati |
| |militare subordonate Ministerului Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru conferirea unor ordine si medalii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 748 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 763 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului si scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri, precum si autorizarea efectuarii unui schimb de teren |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 784 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 816 privind gratierea unei persoane de pedeapsa complementara a confiscarii |
| |averii si restituirea unor imobile confiscate situate in judetul Maramures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 837 privind conferirea medaliei "A 25 aniversare a eliberarii Patriei" unor |
| |cetateni sovietici |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 855 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 863 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 16 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1970
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 21 pentru ratificarea Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unui teren |
| |situat in Satu Mare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |transmiterea unor terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri situate in judetele: |
| |Mehedinti, Iasi, Ialomita, Sibiu, Arges, Teleorman, Mures, Timis, Bistrita-Nasaud, Dolj, Bihor, Galati, |
| |Caras-Severin, Suceava, Neamt, Valcea, Ilfov, Satu Mare, Harghita, Covasna, Olt, Maramures, Botosani, Hunedoara |
| |si municipiul Bucuresti (Calea Dorobantilor) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru infiintarea ambasadei Republicii Socialiste Romania in Republica |
| |Ecuador |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania", |
| |clasa I-a, excelentei sale general locotenent Joseph Desire Mobutu, presedintele Republicii Democratice Congo |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural", clasa a II-a, lui Marcel |
| |Cellier, pentru contributia adusa la cunoasterea tezaurului folcloric romanesc peste hotare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri, precum si transmiterea unor imobile situate in judetele: |
| |Mehedinti, Arges, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Dolj, Sibiu, Harghita, Vaslui, Teleorman, Olt, Galati, Buzau, |
| |Prahova, Mures, Cluj, Dambovita si municipiul Bucuresti (str. Baratiei, comuna suburbana Chiajna, cartierul |
| |Colentina si soseaua Crangasi) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" primarului orasului Koln, |
| |precum si unor specialisti din domeniul muzeelor din Republica Federala Germania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 463 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 481 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 533 pentru conferirea de ordine si medalii unor ofiteri, subofiteri si |
| |salariati civili din Ministerul Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1971
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 117 pentru acreditarea lui Marin Alexie in calitatea de ambasador extraordinar |
| |si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Malayezia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe sa cumpere un imobil |
| |situat in orasul Dar Es Salaam din Republica Unita Tanzania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind acordarea cetateniei romane unui numar de 15 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind conferirea Medaliei "Virtutea Ostaseasca" membrilor delegatiei |
| |militare a Republicii Populare Polone |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Mircea Nicolaescu in calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Bolivia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania" clasa |
| |I lui Kim Ir Sen, secretar al Partidului Muncii din Republica Populara Democrata Coreeana |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 264 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa a III-a lui |
| |Isidor Berger-Safiano |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 270 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri, autorizarea efectuarii unor schimburi de imobile, precum si |
| |modificarea art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 192 din 25 mai 1971 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 285 pentru acordarea unei pensii urmasilor lui Gall Mihaly |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 333 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 373 pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si Guvernul Canadei privind reglementarea problemelor financiare in suspensie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 406 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 162 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 485 pentru gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 495 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Ialomita, Brasov, Iasi, Valcea, Bihor, Covasna, Mures, Teleorman, Harghita, Prahova, |
| |Olt, Neamt, Cluj, Constanta, Arges, Dolj, Alba, Bistrita-Nasaud, Hunedoara, Caras-Severin, Salaj, Dambovita, |
| |Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1972
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 69 persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind conferirea de ordine unui numar de 35 ofiteri din Consiliul |
| |Securitatii Statului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de terenuri, retrocedarea unui imobil, precum si scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 132 pentru modificarea Decretului nr. 210 din 1960 privind regimul mijloacelor |
| |de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" clasa I |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind conferirea Ordinului "23 August" clasa I |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 301 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare si asistenta mutuala |
| |intre Republica Socialista Romania si Republica Democrata Germana |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 377 pentru rechemarea lui Constantin Babeanu din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Regatul Laos si acreditarea lui Tudor Zamfira |
| |in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in regatul Laos |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si Agentia Internationala pentru Energia Atomica referitor la aplicarea garantiilor in cadrul Tratatului cu |
| |privire la neproliferarea armelor nucleare si a procesului-verbal al negocierilor pentru incheierea acestui |
| |acord |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 495 pentru rechemarea lui Aurel Malnasan din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Populara Democrata Coreeana si |
| |pentru acreditarea lui Dumitru Popa in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii |
| |Socialiste Romania in Republica Populara Democrata Coreeana |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 521 privind gratierea unor pedepse |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 526 privind rechemarea lui Neculai Ion Vancea din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Guineea si acreditarea lui Valeriu |
| |Georgescu in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica |
| |Guineea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 541 pentru rechemarea lui Iosif Gheorghiu din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Japonia si acreditarea lui Nicolae Finantu in |
| |calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Japonia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1973
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 18 pentru rechemarea lui Vasile Pogaceanu din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Araba Siriana si pentru |
| |acreditarea lui Emilian Manciur in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii |
| |Socialiste Romania in aceasta tara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 19 pentru rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar si |
| |plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Araba Egipt si pentru acreditarea lui Petru |
| |Burlacu in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in aceasta |
| |tara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile si scoaterea din productia agricola a unor terenuri situate in municipiul Bucuresti si judetele |
| |Ilfov, Mehedinti, Vaslui, Bacau, Hunedoara, Constanta, Valcea, Dambovita, Mures, Olt, Maramures, Sibiu, |
| |Prahova. Tabele nominale cuprinzand proprietarii ale caror terenuri se expropriau si se treceau in proprietatea |
| |statului. Tabele nominale cuprinzand terenurile ce se scoteau din productia agricola |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 25 pentru rechemarea lui Eduard Mezincescu din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Suedia si pentru acreditarea lui Dumitru |
| |Lazar in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in aceasta tara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru rechemarea lui Nicolae Blejan din calitatea de ambasador extraordinar |
| |si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Populara Bulgaria si pentru acreditarea lui |
| |Trofin Simedrea in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in |
| |aceasta tara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" clasa I scriitorului |
| |spaniol Rafael Alberti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania" clasa |
| |I Majestatii Sale Iuliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Regina Olandei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru rechemarea lui Iosif Gheorghiu din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Australia, Noua Zeelanda si Republica |
| |Filipine |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 287 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista |
| |Romania si Republica Democrata Germana |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 325 privind anularea unor dispozitii din decretele de aprobarea renuntarii la |
| |cetatenia romana nr. 435, 486, 532 si 555/1969 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste Romania |
| |unor cetateni ai Republicii Federale Germane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 493 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania" clasa |
| |I lui Juan Velasco Alvarado, presedintele Republicii Peru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 625 privind ratificarea Conventiei intre Republica Socialista Romania si |
| |Republica Federala Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor si averii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1974
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind modificarea Decretului nr. 388 din 11 octombrie 1972 si stabilirea |
| |preturilor de productie si contractare la gogosile de matase de dud crude |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind infiintarea Consulatului General al Republicii Socialiste Romania |
| |la Zagreb - Republica Socialista Federativa Iugoslavia. Decrete ulterioare de modificare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1976
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind completarea anexei nr. 2 pct. IV la Decretul nr. 145/1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind amnistierea unor infractiuni si gratierea unor pedepse |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind aprobarea Acordului de imprumut incheiat intre Banca |
| |Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii, pentru hidrocentrala Raul Mare |
| |Retezat, si a scrisorilor suplimentare la Acordul de imprumut, precum si ratificarea Acordului de garantie |
| |incheiat intre Republica Socialista Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu |
| |privire la hidrocentrala Raul Mare Retezat si a scrisorilor suplimentare la Acordul de garantie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 276 pentru ratificarea schimbului de scrisori cu privire la modificarea anexei |
| |nr. 1 la Acordul de cooperare si de credit intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii |
| |Democrate Vietnam pentru realizarea unor obiective industriale in Republica Democrata Vietnam, incheiat la 17 |
| |noiembrie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 330 privind aprobarea influentelor asupra indicatorilor economici si |
| |financiari pe anul 1976, din reasezarea preturilor de productie si de livrare, precum si a rabatului comercial |
| |la produsele din ramura industriei constructiilor de masini si a prelucrarii metalelor conform decretelor |
| |prezidentiale nr. 200/1975 si 1/1976 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind unele masuri referitoare la construirea adaposturilor de aparare |
| |locala antiaeriana in timp de pace |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1977
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind imbunatatirea planului de investitii pe perioada 1978-1980 si masuri |
| |pentru utilizarea fondurilor disponibile rezultate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind reprogramarea punerii in functiune in anul 1977 a capacitatilor |
| |restante din anul 1976, precum si a sarcinilor de plan de investitii nerealizate in anul 1976 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 391 privind unele drepturi ale personalului Ministerului Apararii Nationale |
| |care participa la activitati de productie in bazinele miniere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1978
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind reprogramarea punerii in functiune in 1978 a capacitatilor restante |
| |din 1977, a sarcinilor de investitii nerealizate in 1977, precum si amanarea inceperii executiei unor obiective |
| |de investitii din 1978 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind modificarea anexei la Decretul nr. 15/1975 privind infiintarea |
| |Intreprinderii Metroul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind reintroducerea in rezerva de mobilizare la Ministerul Industriei |
| |Constructiilor de Masini in 1978 a materialelor restante din planul de improspatari pe anul 1977 si scoaterea |
| |unor materiale sub forma de imprumut din rezerva de mobilizare construita la Ministerul Industriei |
| |Constructiilor de Masini |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul |
| |productiei de masini grele si speciale, precum si de motoare, in cadrul Intreprinderii 23 August, Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   B. Informatii clasificate "secret de serviciu" (1971-1989)
    Informatii a caror dezvaluire nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica ori interesele persoanelor de drept public sau privat

    Anul 1971
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |Decretul Consiliului de Stat nr. 484 pentru ratificarea Conventiei veterinare intre Guvernul Republicii |
| |Socialiste Romania si Guvernul Regatului Greciei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1972
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.|Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2.|Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din mai multe judete si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3.|Decretul Consiliului de Stat nr. 11 pentru modificarea articolului 1 din Decretul nr. 465/1971 privind acordarea |
| |si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4.|Decretul Consiliului de Stat nr. 12 pentru acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.|Decretul Consiliului de Stat nr. 16 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste Romania unor persoane |
| |din rezerva fortelor armate sau retragere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.|Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind delegarea lui Popa I. Nicolae pentru a indeplini functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.|Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri, |
| |precum si retrocedarea unui imobil din municipiul Bucuresti si din diferite judete |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.|Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind majorarea cuantumului pensiei generalului-locotenent in rezerva |
| |Dragan Ioachim Ilie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9.|Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10.|Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 11.|Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind delegarea lui Pardau Gheorghe pentru a indeplini functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Suceava |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 12.|Decretul Consiliului de Stat nr. 64 privind acordarea unei pensii lui Ilie Gh. Ionescu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 13.|Decretul Consiliului de Stat nr. 65 privind majorarea pensiei pentru limita de varsta a dr. ing. Romulus |
| |Odobesteanu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 14.|Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind majorarea unei pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15.|Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Tulcea, Buzau, Cluj, Timis, Bacau, Valcea, |
| |Dolj, Gorj, Alba, Iasi, Vaslui, Mehedinti, Caras-Severin, Brasov, Vrancea, Mures, Teleorman, Ilfov si |
| |municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16.|Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17.|Decretul Consiliului de Stat nr. 86 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste Romania unor |
| |personalitati din Republica Democrata Sudan |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 18.|Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania" clasa I |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 19.|Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind conferirea Ordinelor "23 August" si "Tudor Vladimirescu" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 20.|Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind acordarea unei pensii lui Anton Moisescu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 21.|Decretul Consiliului de Stat nr. 100 privind delegarea lui Corduban Traian pentru a indeplini functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judetean Suceava |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22.|Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Alba, Bihor, Hunedoara, Harghita, Suceava, |
| |Botosani, Tulcea, Mures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 23.|Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Arges, Olt, Valcea, Cluj, Bistrita-Nasaud, |
| |Ialomita, Ilfov, Bacau, Neamt |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24.|Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a |
| |unor terenuri din judete si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 25.|Decretul Consiliului de Stat nr. 111 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor |
| |imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Gorj, Dolj, Mehedinti, |
| |Vrancea, Arad, Timis, Caras-Severin, Iasi, Brasov, Vaslui, Maramures, Satu Mare, Galati, Braila, Teleorman, |
| |Covasna, Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26.|Decretul Consiliului de Stat nr. 112 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Dambovita, Ilfov, Olt, |
| |Galati, Arad, Satu Mare, Braila, Dolj, Teleorman, Harghita, Bacau, Arges, Hunedoara, Mehedinti si municipiul |
| |Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 27.|Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 28.|Decretul Consiliului de Stat nr. 120 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 29.|Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30.|Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Vaslui, Suceava, Alba, Botosani, Mures, Valcea, |
| |Timis, Iasi, Bacau, Hunedoara, Galati, Ilfov, Maramures, Neamt, Olt, Arges, Dolj, Cluj, Braila, Bihor, Satu |
| |Mare, Sibiu, Harghita, Ialomita, Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 31.|Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind acordarea drapelului de lupta unor unitati militare apartinand |
| |Ministerului Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 32.|Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind delegarea lui Ferdinand Nagy pentru a indeplini functia de |
| |presedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Covasna |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33.|Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind delegarea lui Gheorghe Cioara pentru a indeplini functia de |
| |presedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 34.|Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind determinarea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au |
| |detinut functia de ambasador sau de ministru plenipotentiar, ca sefi de misiuni diplomatice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 35.|Decretul Consiliului de Stat nr. 135 pentru modificarea articolului 2 din Decretul nr. 1.037 din 1 noiembrie |
| |1968 privind organizarea si functionarea institutiilor militare de invatamant pentru pregatirea ofiterilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 36.|Decretul Consiliului de Stat nr. 136 privind scutirea unitatilor economice de stat de a include in pretul de |
| |cost sau in cheltuielile de circulatie a partii neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 37.|Decretul Consiliului de Stat nr. 137 privind scutirea unor unitati economice de stat de a include in pretul de |
| |cost sau in cheltuielile de circulatie a partii neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 38.|Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind anularea unor debite reprezentand chirii si taxe restante pentru |
| |unele imobile proprietate de stat, din judetul Tulcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 39.|Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la unele specii de peste |
| |proaspat, congelat si sarat, provenit din pescuitul oceanic si marin din productie proprie si import |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 40.|Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind modificarea Decretului nr. 168/1951 pentru instituirea titlului de |
| |"Erou al Muncii Socialiste" din Republica Socialista Romania si a Regulamentului privind titlul de "Erou al |
| |Muncii Socialiste" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 41.|Decretul Consiliului de Stat nr. 141 pentru ratificarea Tratatului cu privire la interzicerea amplasarii de |
| |arme nucleare si alte arme de distrugere in masa pe fundul marilor si oceanelor si in subsolul lor, deschis |
| |spre semnare la Moscova, Londra si Washington la 11 februarie 1971 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 42.|Decretul Consiliului de Stat nr. 142 pentru ratificarea protocolului aditional la Tratatul dintre Republica |
| |Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind asistenta juridica, semnat la Belgrad, la |
| |18 octombrie 1960 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 43.|Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind ratificarea Conventiei pentru reprimarea capturarii ilicite a |
| |aeronavelor, incheiat la Haga, la 16 decembrie 1970 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 44.|Decretul Consiliului de Stat nr. 146 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia privind |
| |infiintarea Organizatiei de Colaborare in Industria de Rulmenti (OLIR), semnata la Moscova la 25 aprilie 1964 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 45.|Decretul Consiliului de Stat nr. 147 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 46.|Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 47.|Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 48.|Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 49.|Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 50.|Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bihor, Arges, Hunedoara, Cluj, |
| |Maramures, Alba, Covasna, Harghita, Prahova, Bacau, Suceava, Dambovita, Ilfov, Vaslui, Mures, Galati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 51.|Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 52.|Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind delegarea lui Lantos Vasilica pentru a indeplini functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Mures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 53.|Decretul Consiliului de Stat nr. 211 privind majorarea pensiei Marioarei Voiculescu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 54.|Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Olt, Timis, Iasi, Ialomita, Hunedoara, Galati, Tulcea, Cluj, Caras-Severin, Satu Mare, |
| |Arad, Suceava, Teleorman, Arges, Constanta, Dambovita, Mures, Harghita, Sibiu, Neamt, Brasov, Maramures, Alba, |
| |Valcea si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 55.|Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bacau, Neamt, Teleorman, Salaj, Ialomita, Ilfov, |
| |Bistrita-Nasaud, Cluj, Arges, Valcea, Buzau, Timis, Braila, Arad, Satu Mare, Covasna, Mehedinti, Iasi, Tulcea, |
| |Bihor, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Mures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 56.|Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Arges, Mures, Prahova, Valcea, |
| |Dambovita, Iasi, Alba, Hunedoara, Maramures, Botosani, Sibiu, Cluj, Gorj, Caras-Severin, Salaj, Galati, |
| |Covasna, Vaslui si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 57.|Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bacau, Arad, Dolj, |
| |Brasov, Sibiu, Vaslui, Prahova, Galati, Mures, Iasi, Hunedoara, Cluj, Valcea, Timis, Ialomita, Constanta, |
| |Neamt, Alba, Bihor, Mehedinti, Suceava si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 58.|Decretul Consiliului de Stat nr. 229 pentru restituirea Medaliei "Meritul Militar" clasa a II-a unui ofiter |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 59.|Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 60.|Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Ilfov, Timis, Braila, |
| |Bacau, Alba, Gorj, Hunedoara, Suceava, Teleorman, Bihor, Salaj, Harghita, Prahova, Satu Mare, Maramures, Arad, |
| |Tulcea, Vaslui, Neamt, Galati, Cluj, Dolj, Caras-Severin |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 61.|Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de imobile, precum si scoaterea din productia agricola a |
| |unor terenuri din judetele: Timis, Bacau, Alba, Botosani, Dolj, Ilfov, Covasna, Vaslui, Arges, Cluj, Ialomita, |
| |Mures, Sibiu, Hunedoara, Bistrita-Nasaud si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 62.|Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Dolj, Teleorman, Olt, Satu Mare, |
| |Prahova, Hunedoara, Timis, Mehedinti, Dambovita, Tulcea si Alba |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 63.|Decretul Consiliului de Stat nr. 249 privind majorarea pensiei profesorului Popa Aurel |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 64.|Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind delegarea lui Popa Constantin pentru a indeplini functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Constanta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 65.|Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind delegarea lui Circa Cornelia Aurelia pentru a indeplini functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Maramures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 66.|Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind majorarea pensiei de urmas a unei persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 67.|Decretul Consiliului de Stat nr. 257 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor generali, ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 68.|Decretul Consiliului de Stat nr. 263 privind majorarea si acordarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 69.|Decretul Consiliului de Stat nr. 264 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bacau, Dambovita, Cluj, |
| |Neamt, Valcea, Prahova, Suceava, Brasov, Bistrita-Nasaud, Covasna, Harghita, Hunedoara, Timis, Galati, Arges, |
| |Constanta si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 70.|Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea unor pensii de invaliditate si de urmas |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 71.|Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind acordarea unei pensii lui Kostyal Stefan |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 72.|Decretul Consiliului de Stat nr. 272 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Prahova, Ialomita, Teleorman, Ilfov, |
| |Olt, Bacau, Harghita, Neamt, Cluj, Iasi, Suceava, Maramures, Caras-Severin, Vaslui, Galati, Timis, Arad, Sibiu, |
| |Botosani, Tulcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 73.|Decretul Consiliului de Stat nr. 273 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri |
| |din judetele: Brasov, Vrancea, Bacau, Valcea, Arges, Cluj, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Hunedoara, Iasi, Vaslui, |
| |Suceava, Alba, Sibiu, Bihor, Arad, Maramures, Satu Mare, Harghita, Timis, Caras-Severin si Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 74.|Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 75.|Decretul Consiliului de Stat nr. 275 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Sibiu, Maramures, Bihor, Cluj, Alba, Mures, Bacau, |
| |Dambovita, Valcea, Hunedoara, Mehedinti, Brasov, Vaslui, Harghita, Iasi, Prahova, Bistrita-Nasaud, Neamt si |
| |municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 76.|Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind majorarea unei pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 77.|Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste Romania unor |
| |persoane din rezerva fortelor armate sau retragere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 78.|Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru modificarea Decretului nr. 870/1969 privind organizarea si |
| |functionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 79.|Decretul Consiliului de Stat nr. 283 pentru modificarea Decretului nr. 649 din 8 octombrie 1969 privind |
| |organizarea si functionarea Ministerului Energiei Electrice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 80.|Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la pasta de tomate si bulion |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 81.|Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind stabilirea pretului de livrare la masina electromecanica de |
| |facturat si contabilizat tip Felix FC 30 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 82.|Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bacau, Vrancea, Galati, Braila, Mures, |
| |Dambovita, Ilfov, Alba, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Dolj, Maramures, Olt, Constanta, |
| |Arges, Tulcea, Covasna, Iasi, Vrancea, Cluj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 83.|Decretul Consiliului de Stat nr. 294 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Mures, Covasna, Caras-Severin, Alba, Harghita, |
| |Suceava, Neamt, Brasov, Bistrita-Nasaud, Iasi, Arad, Prahova, Constanta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 84.|Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Braila, Bihor, Iasi, Vaslui, Prahova, Valcea, Arges, Ialomita, Sibiu, Olt, Ilfov, |
| |Caras-Severin, Hunedoara, Salaj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 85.|Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 86.|Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Arges, Ilfov, Teleorman, Alba, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, |
| |Olt, Valcea, Suceava |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 87.|Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Gorj, Iasi, Olt, Suceava, Hunedoara, |
| |Harghita, Timis, Caras-Severin, Arges, Cluj, Brasov, Bistrita-Nasaud, Alba, Bihor, Neamt, Covasna, Buzau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 88.|Decretul Consiliului de Stat nr. 304 pentru modificarea Legii nr. 23 din 1971 privind apararea secretului de |
| |stat in Republica Socialista Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89.|Decretul Consiliului de Stat nr. 306 privind ratificarea Conventiei consulare intre Republica Socialista |
| |Romania si Republica Populara Democrata Coreeana |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 90.|Decretul Consiliului de Stat nr. 307 pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea sistemului international |
| |si organizatiei de telecomunicatii spatiale "Inter Sputnik" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 91.|Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind acordarea drapelului de lupta unor unitati militare din Ministerul |
| |de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92.|Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |autorizarea efectuarii unor schimburi de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93.|Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Suceava, Iasi, |
| |Dambovita, Bihor, Mures, Teleorman, Buzau, Tulcea, Caras-Severin, Olt, Ilfov, Vaslui, Vrancea, Prahova, |
| |Suceava, Arges, Alba, Hunedoara, Mehedinti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 94.|Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95.|Decretul Consiliului de Stat nr. 314 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Ilfov, Ialomita, Teleorman, Arges, Olt, Valcea, |
| |Bacau, Neamt, Cluj, Covasna, Brasov, Galati, Maramures, Bihor, Hunedoara, Harghita, Mures, Botosani, Alba, Satu |
| |Mare, Ialomita, Prahova, Bistrita-Nasaud |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 96.|Decretul Consiliului de Stat nr. 315 cu privire la majorarea pensiilor de asigurari sociale de stat, pensiilor |
| |I.O.V.R. si ajutoarele sociale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 97.|Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 98.|Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru completarea art. 5 din Legea contractelor economice nr. 71 din 29 |
| |septembrie 1969 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 99.|Decretul Consiliului de Stat nr. 319 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Industriei Metalurgice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|100.|Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind incadrarea si |
| |promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|101.|Decretul Consiliului de Stat nr. 322 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia dintre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Austria cu privire la asistenta juridica in materia dreptului civil si de |
| |familie si la valabilitatea si transmiterea actelor, semnata la Viena la 17 noiembrie 1965 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|102.|Decretul Consiliului de Stat nr. 323 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|103.|Decretul Consiliului de Stat nr. 324 privind conferirea Ordinului "Meritul Stiintific" clasa I, profesorului |
| |suedez Alf Lombard de la Universitatea din Lund |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|104.|Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind modificarea preturilor de productie si livrare pentru tevile din |
| |otel fara sudura "Burlane pentru tubaj si tevi conducte pentru industria petrolului" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|105.|Decretul Consiliului de Stat nr. 331 privind acordarea unei pensii lui Ida Hadnagy |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|106.|Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea lui Caraba Vichentie pentru a indeplini functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Ilfov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|107.|Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Vrancea, Suceava, Caras-Severin, Dolj, Botosani, Bacau, Valcea, Iasi, Cluj, Maramures, |
| |Hunedoara, Buzau, Covasna, Bihor, Prahova, Timis, Mehedinti, Brasov, Ialomita, Mures si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|108.|Decretul Consiliului de Stat nr. 344 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Hunedoara, Vaslui, Dambovita, Dolj, |
| |Galati, Botosani, Buzau, Alba, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Bihor, Gorj, Neamt, Vrancea, Mures, Sibiu, Harghita |
| |si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|109.|Decretul Consiliului de Stat nr. 345 privind scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: |
| |Mures, Neamt, Olt, Sibiu, Brasov, Alba, Maramures, Hunedoara, Prahova, Botosani, Caras-Severin, Suceava, Bacau, |
| |Arges, Bistrita-Nasaud, Harghita, Ialomita, Timis, Covasna, Cluj, Ilfov si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|110.|Decretul Consiliului de Stat nr. 346 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din mai multe judete |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|111.|Decretul Consiliului de Stat nr. 347 cu privire la majorarea si acordarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|112.|Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind acordarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|113.|Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind modificarea nivelului pretului cu amanuntul la unele carti |
| |beletristice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|114.|Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a |
| |unor terenuri din judetele: Bacau, Arges, Brasov, Caras-Severin, Neamt, Iasi, Mures, Bihor, Suceava, |
| |Hunedoara, Sibiu, Maramures, Botosani, Vaslui, Harghita, Teleorman, Targoviste, Iasi, Valcea, Arad, Salaj, |
| |Prahova, Tulcea, Ialomita, Covasna, Olt, Alba, Ilfov si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|115.|Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Fortelor Armate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|116.|Decretul Consiliului de Stat nr. 389 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|117.|Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Buzau, Ialomita, Ilfov, Dambovita, Prahova, |
| |Arges, Braila, Timis, Gorj, Dolj, Teleorman, Bacau, Olt, Caras-Severin, Maramures, Hunedoara si municipiul |
| |Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|118.|Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricola a |
| |unor terenuri din judetele: Sibiu, Timis, Ialomita, Salaj, Valcea, Arad, Iasi, Hunedoara, Olt, Dolj, Arad, |
| |Mures, Brasov, Covasna, Prahova, Teleorman, Gorj, Bacau, Galati, Neamt, Targu Mures si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|119.|Decretul Consiliului de Stat nr. 412 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|120.|Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania" |
| |clasa I Majestatii Sale Baudouin I, regele Belgiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|121.|Decretul Consiliului de Stat nr. 414 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste Romania |
| |unor personalitati belgiene |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|122.|Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania" clasa |
| |I Altetei Sale Regale Marele Duce Jean de Luxemburg |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|123.|Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste Romania |
| |unor personalitati din Luxemburg |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|124.|Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Mures, Vaslui, |
| |Dambovita, Bihor, Bacau, Hunedoara, Constanta, Gorj, Galati, Buzau, Sibiu, Neamt, Arad, Ilfov, Covasna, Mures, |
| |Timis, Arges, Valcea, Suceava, Caras-Severin, Teleorman, Prahova, Salaj, Cluj si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|125.|Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Constanta, Mures, Hunedoara, Alba, Olt, Brasov, |
| |Maramures, Vrancea, Valcea, Arges, Ialomita, Teleorman, Prahova, Dambovita, Ilfov, Cluj si municipiul |
| |Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|126.|Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Valcea, Arges, Bacau, Vrancea, Cluj, Alba, |
| |Suceava, Hunedoara, Bihor, Satu Mare, Vaslui, Maramures, Salaj, Arad, Prahova, Ilfov, Ialomita, Gorj, Mures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|127.|Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|128.|Decretul Consiliului de Stat nr. 439 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din |
| |judetele: Brasov, Arges, Cluj, Suceava, Valcea, Neamt, Bacau, Dambovita, Ilfov, Dolj, Constanta, Bihor, Iasi, |
| |Gorj, Targu Jiu, Timis, Ialomita, Bacau, Arad, Vrancea si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|129.|Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind majorarea pensiei lui Constantin Bratianu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|130.|Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Interior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|131.|Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind suplimentarea numarului de posturi de demnitari la Ministerul |
| |Minelor, Petrolului si Geologiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132.|Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind suplimentarea numarului de posturi de demnitari la Ministerul |
| |Educatiei si Invatamantului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|133.|Decretul Consiliului de Stat nr. 478 privind delegarea lui Dumitrescu Stefan pentru a indeplini functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Buzau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134.|Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Caras-Severin, |
| |Hunedoara, Bistrita-Nasaud, Iasi, Sibiu, Suceava, Gorj, Harghita, Bacau, Brasov, Covasna, Arges, Valcea, Ilfov, |
| |Cluj, Botosani si municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135.|Decretul Consiliului de Stat nr. 482 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru cazanul de |
| |1035 tone abur pe ora |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|136.|Decretul Consiliului de Stat nr. 492 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bihor, Hunedoara, Arges, |
| |Dambovita, Vaslui, Buzau, Alba, Maramures, Vrancea, Bacau, Constanta, Neamt, Suceava, Cluj, Prahova, Covasna, |
| |Sibiu, Botosani, Teleorman, municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|137.|Decretul Consiliului de Stat nr. 494 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Acordul privind Banca |
| |Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|138.|Decretul Consiliului de Stat nr. 496 privind delegarea unor persoane in functiile de presedinti ai comitetelor |
| |executive ale consiliilor populare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|139.|Decretul Consiliului de Stat nr. 497 privind stabilirea preturilor cu amanuntul pentru pomii de iarna din |
| |rasinoase |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|140.|Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind delegarea lui Miu Dobrescu pentru a indeplini functia de |
| |presedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Suceava |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|141.|Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind acordarea unei pensii viagere Margaretei Coanda |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|142.|Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind acordarea drapelului de lupta unor unitati militare apartinand |
| |Ministerului Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|143.|Decretul Consiliului de Stat nr. 509 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|144.|Decretul Consiliului de Stat nr. 510 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania" clasa |
| |a V-a lui Bonaparte Corneliu Dimitriu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|145.|Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de imobile, precum si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Mures, Cluj, Harghita, Caras-Severin, Hunedoara, Maramures, Satu Mare, Bihor, Covasna, |
| |Sibiu, Brasov, Teleorman, Gorj, Arges, Bistrita-Nasaud, Constanta, Dambovita, Timis, Prahova, Bacau, Ilfov si |
| |municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|146.|Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|147.|Decretul Consiliului de Stat nr. 528 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|148.|Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind transmiterea unui teren proprietate de stat, situat in municipiul |
| |Bucuresti, in folosinta ambasadei U.R.S.S. in Republica Socialista Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|149.|Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|150.|Decretul Consiliului de Stat nr. 543 privind stabilirea pretului de productie pentru avionul BN-2 A "Islander" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1973
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.|Decretul Consiliului de Stat nr. 1 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania" clasa I |
| |presedintelui Republicii Islamice Pakistan |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2.|Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Arad, Brasov, Iasi, Vaslui, Arges, Olt, Bacau, Vrancea, Cluj, |
| |Valcea, Dolj, Alba, Mures, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova, Buzau, Sibiu. Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3.|Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri; tabele nominale cuprinzand proprietarii ale caror |
| |terenuri urmau a fi expropriate si trecute in proprietatea statului din judetele: Dolj, Gorj, Constanta, Timis, |
| |Teleorman, Olt, Brasov, Bacau, Valcea, Cluj, Hunedoara, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Caras Severin, Maramures, |
| |Prahova, Dambovita, Alba, Vrancea, Mures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4.|Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Hunedoara, Constanta, Iasi, Vaslui, |
| |Caras-Severin, Arad, Timis, Brasov, Maramures, Satu Mare, Arges, Bacau, Valcea, Cluj, Bistrita-Nasaud, Buzau, |
| |Botosani, Bihor, Suceava. Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.|Decretul Consiliului de Stat nr. 6 privind majorarea pensiilor unor arhitecti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.|Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind delegarea unor persoane in functiile de vicepresedinte ai |
| |Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Covasna, |
| |Ialomita, Ilfov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.|Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind conferirea Ordinului "23 August" clasa I ministrului afacerilor |
| |externe al Marelui Ducat de Luxemburg, Gaston Thorn |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.|Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Hunedoara, Timis, Dambovita, Timis, Alba, Cluj, |
| |Bihor, Constanta, Satu Mare, Arges, Harghita, Neamt. Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9.|Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind delegarea unor persoane in functiile de vicepresedinte ai |
| |Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Bihor, Brasov, Dolj, Harghita, Neamt, Iasi, |
| |Prahova, Sibiu, Timis, Teleorman, precum si pentru incetarea delegarii lui Circa Cornelia Aurelia in functia |
| |de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Maramures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10.|Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si |
| |Telecomunicatiilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 11.|Decretul Consiliului de Stat nr. 34 privind majorarea unei pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 12.|Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind delegarea unor persoane in functiile de vicepresedinte ai |
| |Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Arad, Brasov, Cluj, Galati, Maramures, Satu Mare, |
| |Mures, Vrancea si al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 13.|Decretul Consiliului de Stat nr. 37 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Dambovita, Ilfov, Bacau, Suceava, Neamt, |
| |Maramures, Brasov, Teleorman, Sibiu, Iasi, Covasna, Vrancea, Mures, Olt, Prahova, Cluj, Caras-Severin si |
| |municipiul Bucuresti (sector 1); tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 14.|Decretul Consiliului de Stat nr. 38 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Ilfov, Satu Mare, Brasov, |
| |Caras-Severin, Sibiu, Cluj, Vaslui, Braila, Dolj, Timis, Arad, Arges, Bihor, Constanta, Hunedoara, Alba, |
| |Bistrita-Nasaud, Harghita, Suceava, Mures, Neamt, Valcea, municipiul Bucuresti (sector 4); tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15.|Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de terenuri si scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Sibiu, Neamt, Arad, Covasna, Bistrita-Nasaud, Prahova, Cluj, Brasov, Hunedoara, Timis, |
| |Satu Mare, municipiul Bucuresti (sectoarele 1, 2, 4, 5, 8); tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16.|Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Ilfov, Harghita, Hunedoara, |
| |Covasna, Alba, Timis, Sibiu, Iasi, Gorj, Suceava, Mures, Bacau, Dambovita, Vrancea, Buzau, Caras-Severin, |
| |Brasov, municipiul Bucuresti (comuna Voluntari); tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17.|Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind infiintarea, organizarea si functionarea Inspectoratului General de |
| |Stat pentru Directivare si Control in Proiectarea si Executarea Constructiilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 18.|Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind acordarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 19.|Decretul Consiliului de Stat nr. 55 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bacau, Brasov, Prahova, Arad, |
| |Alba, Timis, Gorj, Mures, Arges, Valcea, Harghita, Cluj, Suceava, Galati, Ialomita; tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 20.|Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Ilfov, Alba, Bacau, Cluj, Valcea, |
| |Brasov, Satu Mare, Maramures, Hunedoara, Neamt, Bihor, Sibiu, Tulcea, Alba, Braila si municipiul Bucuresti |
| |(sectorul 1, comunele Otopeni, Dobroesti, Voluntari); tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 21.|Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpara un teren |
| |situat in orasul Islamabad |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22.|Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 23.|Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru conferirea de ordine ale Republicii Socialiste Romania unor |
| |persoane din rezerva Fortelor Armate sau retragere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24.|Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Cluj, Galati, Iasi, Vaslui, Dolj, Buzau, Bistrita-Nasaud, |
| |Bacau, Suceava, Vrancea, Braila, Teleorman, Satu Mare, Dambovita, Arges, Ialomita, Harghita, Hunedoara, |
| |Neamt, Ilfov, Constanta, Alba; tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 25.|Decretul Consiliului de Stat nr. 69 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26.|Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 27.|Decretul Consiliului de Stat nr. 72 privind stabilirea pretului de productie pentru autoturismul de teren |
| |tip Aro 240; anexate decrete de modificare a prezentului decret |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 28.|Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale |
| |administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective. Anexate decrete de modificare a prezentului |
| |decret |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 29.|Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului |
| |Financiar-Bancar |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30.|Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind organizarea si functionarea consiliilor si comisiilor |
| |tehnico-economice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 31.|Decretul Consiliului de Stat nr. 79 cu privire la evaluarea in camp a productiei agricole vegetale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 32.|Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind gospodarirea anvelopelor si camerelor de aer |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33.|Decretul Consiliului de Stat nr. 82 pentru prelungirea termenului prevazut in art. 67 din Legea nr. 12/1971 |
| |privind incadrarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 34.|Decretul Consiliului de Stat nr. 83 pentru modificarea Codului de procedura civila si a celui de procedura |
| |penala al Republicii Socialiste Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 35.|Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 36.|Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind modificarea Decretului nr. 648/1969 pentru organizarea si |
| |functionarea Ministerului Justitiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 37.|Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru modificarea Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecata |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 38.|Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Conventiei privind colaborarea in navigatia maritima |
| |comerciala, incheiata la Budapesta la 3 decembrie 1971 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 39.|Decretul Consiliului de Stat nr. 88 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 40.|Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 41.|Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 42.|Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind majorarea ajutorului banesc lunar acordat profesorului Gheata Petre |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 43.|Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpara un |
| |imobil situat in orasul New-Delhi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 44.|Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind stabilirea pretului de productie si livrare, a pretului de calcul |
| |pentru turbina hidraulica PV 188-788 tip Pelton de 174.25 MW; |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 45.|Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de imobile, scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din Bucuresti (sectoarele 1, 5, 8) si judetele: Brasov, Olt, Mehedinti, Arges, Iasi, Suceava, |
| |Dolj, Vaslui, Gorj, Dambovita, Prahova, Buzau, Hunedoara, Vrancea, Covasna, Alba, Cluj, Mures. Tabele |
| |nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 46.|Decretul Consiliului de Stat nr. 106 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Arges, Alba, Hunedoara, Valcea, Suceava, |
| |Harghita, Bistrita-Nasaud, Satu Mare, Sibiu, Mures, Ialomita, Ilfov, Dolj, Maramures. Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 47.|Decretul Consiliului de Stat nr. 107 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Prahova, Buzau, Arges, Valcea, |
| |Hunedoara, Vrancea, Ilfov, Dambovita, Bacau, Cluj, Dolj, Gorj, Timis, Maramures, Olt, Iasi, Vaslui, |
| |Caras-Severin, Bihor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 48.|Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Hunedoara, Arad, Timis, Gorj, Cluj, Salaj, Maramures, Suceava, |
| |Valcea, Vrancea, Dambovita, Buzau, Bacau, Caras-Severin, Brasov, Prahova, Arges, Iasi, Mehedinti, Olt, Satu |
| |Mare, Alba, Mures, Botosani, municipiul Bucuresti (comunele Dobroiesti si Magurele); tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 49.|Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind organizarea Directiei Generale a Presei si Tipariturilor. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 50.|Decretul Consiliului de Stat nr. 160 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 51.|Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind structura organizatorica a aparatului Consiliului de Ministri; |
| |anexa; modificari ulterioare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 52.|Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind structura organizatorica a aparatului Marii Adunari Nationale; |
| |anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 53.|Decretul Consiliului de Stat nr. 168 privind structura organizatorica a aparatului Consiliului de Stat; anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 54.|Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri si a |
| |transmiterii unor imobile din Bucuresti (sectoarele 2, 5, 6) si judetele: Mures, Ilfov, Covasna, Hunedoara, |
| |Neamt, Alba, Ialomita, Galati, Valcea, Maramures, Olt, Teleorman. Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 55.|Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Buzau, Olt, Neamt, Ilfov, Teleorman, Dolj, |
| |Harghita, Hunedoara, Arad, Bihor, Ialomita, Valcea, Prahova, Maramures, Gorj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 56.|Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Neamt, Suceava, Dambovita, Bacau, Prahova, |
| |Vaslui, Iasi, Caras-Severin, Harghita, Hunedoara, Mures, Alba, Gorj, Brasov, Ilfov; nota; tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 57.|Decretul Consiliului de Stat nr. 172 privind acordarea unei pensii lui Pavel Babuci |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 58.|Decretul Consiliului de Stat nr. 173 privind aprobarea pensionarii lui Arsene Stan inainte de implinirea |
| |limitei de varsta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 59.|Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 60.|Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind lucrul peste 8 h/zi pentru realizarea planului de stat de |
| |investitii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 61.|Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, generali, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 62.|Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind aprobarea pensionarii inainte de implinirea limitei de varsta a |
| |unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 63.|Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind organizarea Comisiei guvernamentale de colaborare si cooperare |
| |economica si tehnica; anexa; modificari ulterioare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 64.|Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru abrogarea Decretului nr. 422/1962 privind modalitatile de reducere |
| |sau anulare a unor creante ale organizatiilor socialiste; nota |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 65.|Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind cumularea integrala a pensiei acordate lui Docea Constantin cu |
| |salariul |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 66.|Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Dolj, Iasi, Satu Mare, Bihor, |
| |Brasov, Ilfov, Timis, Braila, Olt, Vaslui, Arad, Ialomita, Botosani, Arges, Tulcea, Suceava, Buzau, Maramures, |
| |Bucuresti (sectorul 3). Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 67.|Decretul Consiliului de Stat nr. 218 privind autorizarea Ministerului Educatiei si Invatamantului de a dona un |
| |autoturism, proprietate de stat, Academiei de Stiinte a Republicii Cuba; nota |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 68.|Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind acordarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 69.|Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind regimul orelor de munca prestate in zilele de repaus saptamanal |
| |si celelalte zile nelucratoare, de catre personalul navigant imbarcat; note, rapoarte |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 70.|Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind delegarea lui Constantin Nicolae in functia de vicepresedinte al |
| |Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 71.|Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: |
| |Arges, Bihor, Cluj, Arad, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Mures, Covasna, Salaj, Dolj, Tulcea, Olt, Dambovita, |
| |Suceava, Prahova, Brasov, Constanta, Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 72.|Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind aprobarea iesirii la pensie a lui Iani Nicolae |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 73.|Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea iesirii la pensie a lui Todorov Petru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 74.|Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 75.|Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind eliberarea lui Petre Blajinovici din functia de presedinte al |
| |Comitetului de Stat pentru Economie si Administratie Locala |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 76.|Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind delegarea unor persoane pentru a indeplini functiile de presedinti |
| |ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Arges, Botosani, Dambovita, Mures, Teleorman |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 77.|Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind delegarea lui Ion Medrea pentru a indeplini functia de |
| |prim-vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Ilfov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 78.|Decretul Consiliului de Stat nr. 254 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
| |din judetele: Dolj, Botosani, Teleorman, Bihor, Valcea, Arges, Caras-Severin, Cluj, Hunedoara, Iasi, |
| |Maramures, Bistrita-Nasaud, Vaslui, Arad, Bacau, Bucuresti (sectoarele 3, 6, 7); tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 79.|Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bistrita-Nasaud, Salaj, Bacau, |
| |Botosani, Harghita, Suceava, Caras-Severin, Mures, Valcea, Satu Mare, Arges, Brasov, Gorj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 80.|Decretul Consiliului de Stat nr. 260 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului si transmiterea |
| |unor terenuri, autorizarea efectuarii unui schimb de terenuri, scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri. Nota, tabel nominal |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 81.|Decretul Consiliului de Stat nr. 261 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Valcea, Arges, Dambovita, Olt, Prahova, |
| |Suceava, Hunedoara, Harghita, Ialomita, Ilfov, Timis, Braila, Vaslui, Buzau, Cluj, Teleorman, Arad, Covasna, |
| |Satu Mare, Bihor, Brasov. Nota, tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 82.|Decretul Consiliului de Stat nr. 262 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Timis, Maramures, Arad, Arges, Bacau, Valcea, Hunedoara, |
| |Bihor, Vrancea, Botosani, Harghita, Caras-Severin, Satu Mare, Brasov, Dolj, Constanta, Suceava, Ilfov, Prahova, |
| |Vaslui, Gorj. Nota. Adrese |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 83.|Decretul Consiliului de Stat nr. 265 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 84.|Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru docul plutitor |
| |de 800-1.075 tone; anexa la Decretul nr. 266 privind descrierea docului plutitor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 85.|Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare |
| |a profilarii, specializarii si cooperarii in ramurile industriei constructiilor de masini si industriei |
| |metalurgice. Anexa, nota, adrese |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 86.|Decretul Consiliului de Stat nr. 282 privind certificarea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor. |
| |Modificari ulterioare, nota, adrese |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 87.|Decretul Consiliului de Stat nr. 283 cu privire la majorarea pensiilor acordate de catre Casa de Asigurare a |
| |Avocatilor si pentru modificarea Decretului nr. 60/1951 privind organizarea acestei case; nota, adrese |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 88.|Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind ratificarea Conventiei intre Republica Socialista Romania si |
| |Republica Italiana privind asistenta judiciara in materie civila si penala; adrese, note |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89.|Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind ratificarea Conventiei de asistenta juridica in materie civila si |
| |penala dintre Republica Socialista Romania si Regatul Greciei si a Protocolului aditional, semnate la Bucuresti |
| |la 19 octombrie 1972. Nota, aviz |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 90.|Decretul Consiliului de Stat nr. 292 pentru ratificarea Protocolului semnat la Varsovia la 14 septembrie |
| |1972, de modificare a articolului 15 alineatul 1 al Tratatului dintre Republica Populara Romana si Republica |
| |Populara Polona privind asistenta juridica si relatiile juridice in cauzele civile, familiale si penale, |
| |semnat la Bucuresti la 25 ianuarie 1962. Note, avize |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 91.|Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92.|Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Dambovita, Ilfov, Galati, Buzau, Prahova, Tulcea, Dolj, Cluj, |
| |Ialomita, Satu Mare, Maramures, Gorj, Iasi, Vaslui, Bucuresti (comuna Popesti-Leordeni). Tabele nominale, |
| |adrese, nota |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93.|Decretul Consiliului de Stat nr. 299 privind constituirea la Consiliul de Ministri a grupului de juristi pentru |
| |asistenta juridica in raporturile de comert exterior. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 94.|Decretul Consiliului de Stat nr. 303 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Iasi, Buzau, Arad, Galati, Covasna, Timis, Harghita, Bacau, Neamt, Maramures, Arges, |
| |Alba, Prahova, Mures, Dolj, Satu Mare, Bucuresti (sectorul 7, Intreprinderea Electrotehnica). Tabele |
| |nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95.|Decretul Consiliului de Stat nr. 304 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din |
| |Bucuresti, sectorul 4 (B-dul. Ion Sulea), sectorul 8 (Sos. Nicolae Titulescu), sectorul 6 (Sos. Salaj), |
| |judetele: Neamt, Olt, Covasna, Maramures, Vaslui, Caras-Severin, Bistrita-Nasaud, Hunedoara, Ialomita, Tulcea, |
| |Salaj, Dolj, Cluj, Mures. Tabele, nota, adrese |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 96.|Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind aprobarea pensionarii lui Rogojinschi Alexandru inaintea implinirii |
| |limitei de varsta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 97.|Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 98.|Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 99.|Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Teleorman, Arges, Dambovita, Valcea, Braila, Tulcea, |
| |Constanta, Mures, Valcea, Bihor, Neamt, Ilfov, Suceava, Sibiu, Harghita, Botosani |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|100.|Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Botosani, Sibiu, Brasov, Vaslui, Gorj, Cluj, |
| |Salaj, Vrancea, Prahova, Buzau, Bacau, Arad, Olt, Hunedoara, Constanta, Dolj, Caras-Severin, Arges. Nota, |
| |adrese |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|101.|Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru rechemarea lui Mircea Balanescu din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Finlanda si acreditarea lui |
| |Constantin Vlad, in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in |
| |aceasta tara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|102.|Decretul Consiliului de Stat nr. 332 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|103.|Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |terenuri, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din Bucuresti (sectoarele 5, 6, str. Uioara, Ucea, |
| |Apolodor) si judetele: Covasna, Maramures, Vrancea, Harghita, Prahova, Cluj, Alba, Ilfov, Hunedoara, Constanta, |
| |Arad, Valcea, Neamt, Bacau, Mures, Ialomita, Braila. Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|104.|Decretul Consiliului de Stat nr. 341 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din |
| |judetele: Dambovita, Gorj, Prahova, Salaj, Satu Mare, Brasov, Cluj, Arges, Covasna, Caras-Severin, Hunedoara, |
| |Alba, Iasi, Teleorman, Vrancea, Vaslui, Bucuresti (sectoarele 1, 4, 7). Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|105.|Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea Mariei Pitica in functia de vicepresedinte al Comitetului |
| |Executiv al Consiliului Popular al judetului Salaj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|106.|Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru aprobarea componentei Consiliului de conducere al Procuraturii |
| |Republicii Socialiste Romania si a Biroului Executiv al acesteia. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|107.|Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|108.|Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpara un |
| |teren in orasul Islamabad |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|109.|Decretul Consiliului de Stat nr. 348 pentru infiintarea Consulatului General al Republicii Socialiste Romania |
| |in Republica Federala Germania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|110.|Decretul Consiliului de Stat nr. 353 pentru conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane |
| |din rezerva Fortelor Armate sau retragere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|111.|Decretul Consiliului de Stat nr. 366 privind delegarea inginerului Pusterlea Valentin in functia de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Salaj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|112.|Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind aprobarea pensionarii lui Tita Florea, inainte de implinirea |
| |limitei de varsta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|113.|Decretul Consiliului de Stat nr. 368 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|114.|Decretul Consiliului de Stat nr. 375 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din |
| |judetele: Satu Mare, Harghita, Bacau, Braila, Teleorman, Gorj, Prahova, Mures, Cluj, Alba, Arad, Tulcea, |
| |Dolj, Covasna, Dambovita, Neamt, Bucuresti (sectorul 4, zonele Jilava, Vitan). Fise, adrese, note |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|115.|Decretul Consiliului de Stat nr. 376 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Alba, Suceava, Mures, Sibiu, Galati, |
| |Ilfov, Botosani, Dambovita, Olt, Gorj, Harghita, Caras-Severin, Mehedinti, Iasi, Teleorman, Bucuresti (sectorul |
| |7, str. Argilei si Bd. Pacii). Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|116.|Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din Bucuresti (comunele suburbane Jilava, Magurele, Bragadiru, |
| |Chiajna) si multe judete ale tarii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|117.|Decretul Consiliului de Stat nr. 378 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: |
| |Covasna, Bacau, Vrancea, Olt, Cluj, Brasov, Teleorman, Neamt, Bistrita-Nasaud, Maramures, Alba, Harghita, |
| |Salaj, Bucuresti (sectoarele 1, 4, 7) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|118.|Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru organizarea achizitionarii de piei. Rapoarte ale Marii Adunari |
| |Nationale, adrese, modificari |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|119.|Decretul Consiliului de Stat nr. 384 pentru aprobarea unor modificari ale Statutului pentru organizarea si |
| |functionarea Bisericii Ortodoxe Romane. Modificari, avize |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|120.|Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind aprobarea pensionarii lui Trocan Nicolae inainte de |
| |implinirea limitei de varsta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|121.|Decretul Consiliului de Stat nr. 391 pentru modificarea Decretului nr. 650/1969 privind infiintarea, |
| |organizarea si functionarea Ministerului Constructiilor Industriale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|122.|Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind incadrarea si |
| |promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|123.|Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista |
| |Romania si Republica Socialista Cehoslovacia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|124.|Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bistrita-Nasaud, Harghita, Suceava, Mures, |
| |Valcea, Arges, Bihor, Cluj, Salaj, Satu Mare, Covasna, Caras-Severin, Bacau, Neamt, Alba, Timis, Bucuresti |
| |(sectorul 6, zona Bragadiru, sectorul 4, str. Baba Novac, sectorul 3, zona Sos. Pantelimon). Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|125.|Decretul Consiliului de Stat nr. 409 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |autorizarea efectuarii unor schimburi, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Covasna, |
| |Bacau, Iasi, Bistrita-Nasaud, Alba, Constanta, Teleorman, Brasov, Galati, Hunedoara, Sibiu, Timis, Ilfov, |
| |Bucuresti (comuna suburbana Chitila) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|126.|Decretul Consiliului de Stat nr. 411 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Satu Mare, Arges, Botosani, Suceava, |
| |Ilfov, Gorj, Hunedoara, Buzau, Mehedinti, Dolj, Timis, Teleorman, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Timis, Valcea, |
| |Salaj, Brasov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|127.|Decretul Consiliului de Stat nr. 413 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, generali, |
| |maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|128.|Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind constituirea Societatii Mixte cu raspundere limitata Rom Control |
| |Data, aprobarea Contractului de societate si a statutului societatii. Decretul nr. 108/1977 pentru aprobarea |
| |amendamentelor la Contractul de societate al Rom Control Data |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|129.|Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru elicopterul usor |
| |IAR 316-B Alouette III tip standard; anexa, modificarea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|130.|Decretul Consiliului de Stat nr. 432 privind aprobarea inscrierii la pensie a lui Diaconescu Greseanu Gh. |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|131.|Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Harghita, Mures, Mehedinti, |
| |Bacau, Valcea, Constanta, Ilfov, Teleorman, Alba, Dambovita, Covasna, Neamt, Dolj, Gorj, Vrancea, Arad, |
| |Salaj, Cluj, Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132.|Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|133.|Decretul Consiliului de Stat nr. 451 privind pregatirea personalului aeronautic necesar aviatiei civile; anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134.|Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si Guvernul Imperial al Iranului pentru cooperare economica, tehnica si stiintifica pe termen lung. Adrese, |
| |anexe, avize |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135.|Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind ratificarea Acordului de cooperare economica, tehnica si |
| |stiintifica dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Islamice Pakistan. Avize, |
| |anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|136.|Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind modificarea limitei maxime de pret la uleiurile vegetale |
| |industriale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|137.|Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste Romania |
| |unor generali, ofiteri, maistri militari, subofiteri si salariati civili din Ministerul de Interne - U.M. 0626 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|138.|Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste Romania |
| |unor generali, ofiteri, maistri militari, subofiteri si salariati civili din Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|139.|Decretul Consiliului de Stat nr. 458 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, generali, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|140.|Decretul Consiliului de Stat nr. 459 privind rechemarea lui Mircea Nicolaescu din functia de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Costa Rica si acreditarea lui |
| |Constantin Stanescu in aceasta functie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|141.|Decretul Consiliului de Stat nr. 460 privind acordarea unei pensii de urmas Mariei Rosianu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|142.|Decretul Consiliului de Stat nr. 461 privind majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|143.|Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Vrancea, Olt, Hunedoara, Bacau, Sibiu, |
| |Constanta, Arges, Botosani, Maramures, Dolj, Suceava, Bihor, Ialomita, Arad, Harghita, Bistrita-Nasaud, |
| |Mehedinti, Timis, Prahova, Cluj, Braila, Iasi, Caras-Severin, Brasov, Salaj, Bucuresti (zonele Ferentari si |
| |Berceni Sud) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|144.|Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Arges, Valcea, Braila, Bistrita-Nasaud, |
| |Cluj, Botosani, Alba, Harghita, Hunedoara, Dolj, Suceava, Ilfov, Buzau, Maramures, Gorj, Caras-Severin, |
| |Prahova, Bucuresti (comuna suburbana Magurele) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|145.|Decretul Consiliului de Stat nr. 467 privind majorarea si acordarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|146.|Decretul Consiliului de Stat nr. 470 privind atributiile si normele de stabilire si modificare a preturilor la |
| |produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare. Anexe, note, modificari ulterioare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|147.|Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar |
| |si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Democrata Populara Yemen si acreditarea lui |
| |Constantin Babeanu in aceasta functie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|148.|Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind restituirea imobilului din B-dul Eroilor 13, orasul Breaza, |
| |judetul Prahova, proprietatea generalului maior in rezerva Marcel Olteanu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|149.|Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din |
| |judetele: Harghita, Arad, Galati, Covasna, Arges, Mehedinti, Valcea, Vrancea, Satu Mare, Brasov, Alba, |
| |Hunedoara, Maramures, Sibiu, Prahova, Neamt, Ialomita, Iasi, Ilfov, Gorj, Mures, Bucuresti (sectoarele 2, 3, |
| |4, 6, 7, 8 si comuna suburbana Chitila) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|150.|Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Bacau, Iasi, Arges, Brasov, Ialomita, |
| |Mures, Teleorman, Braila, Botosani, Cluj, Dolj, Harghita, Maramures, Hunedoara, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu, |
| |Suceava, Vrancea. Nota, fise tehnice, foto |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|151.|Decretul Consiliului de Stat nr. 505 privind delegarea unor persoane pentru indeplinirea functiei de |
| |vicepresedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Maramures, Teleorman, Valcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|152.|Decretul Consiliului de Stat nr. 506 privind retragerea cetateniei romane unei persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|153.|Decretul Consiliului de Stat nr. 512 privind restituirea imobilului din str. Berzei 47; anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|154.|Decretul Consiliului de Stat nr. 513 privind acordarea drapelului de lupta unei unitati militare apartinand |
| |Ministerului Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|155.|Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind acordarea unei pensii artistului poporului Kovacs Gyorgy |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|156.|Decretul Consiliului de Stat nr. 517 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste |
| |Romania unor persoane din rezerva Fortelor Armate sau retragere. Tabel nominal |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|157.|Decretul Consiliului de Stat nr. 518 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|158.|Decretul Consiliului de Stat nr. 520 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpara un imobil |
| |destinat sediului Ambasadei Republicii Socialiste Romania in orasul Oslo din Norvegia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|159.|Decretul Consiliului de Stat nr. 523 privind aprobarea tarifelor etalon reasezate, unele masuri pentru |
| |stabilirea tarifelor reasezate pentru transporturile de marfuri pe calea ferata si cu mijloace auto, insotit de |
| |anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|160.|Decretul Consiliului de Stat nr. 529 privind constituirea societatii mixte romano-japoneze Roniprot, aprobarea |
| |contractului de societate si a statutului societatii anexe, adrese, nota |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|161.|Decretul Consiliului de Stat nr. 530 privind reducerea pretului de livrare al vitaminei B6, substanta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|162.|Decretul Consiliului de Stat nr. 537 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Arad, Brasov, Vrancea, Buzau, |
| |Mures, Cluj, Harghita, Sibiu, Constanta, Hunedoara, Galati, Valcea, Arges, Satu Mare, Ialomita, Braila, |
| |Bihor, Gorj, Tulcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|163.|Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri. Anexele 1-32 includ tabelele nominale cu proprietarii ale caror terenuri |
| |se expropriau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|164.|Decretul Consiliului de Stat nr. 539 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia |
| |agricola a unor terenuri din judetele: Gorj, Arad, Arges, Bacau, Hunedoara, Prahova, Maramures, Alba, |
| |Braila, Caras-Severin, Harghita, Mures, Satu Mare, Ilfov, Bucuresti (sectoarele 1, 2, 3, 6, 8, comunele |
| |suburbane Popesti-Leordeni, Jilava, Glina) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|165.|Decretul Consiliului de Stat nr. 540 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricola a unor |
| |terenuri din judetele: Alba, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau, Hunedoara, Gorj, Ialomita, |
| |Mures, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Timis, Valcea, Tulcea, Neamt, Bucuresti (sectoarele 4, 5, 6, 7) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|166.|Decretul Consiliului de Stat nr. 541 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricola |
| |a unor terenuri din judetele: Arges, Hunedoara, Suceava, Olt, Covasna, Arad, Sibiu, Prahova, Mures, Teleorman, |
| |Maramures, Gorj, Alba, Timis, Mehedinti, Bihor, Bistrita-Nasaud, Valcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|167.|Decretul Consiliului de Stat nr. 547 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de cercetare si |
| |proiectare in industria electronica, electrotehnica, automatica, masini unelte si mecanica fina |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|168.|Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind rechemarea lui George Elian din calitatea de ambasador |
| |extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Regatul Tarilor de Jos si acreditarea lui |
| |Mihail Bujor in aceeasi calitate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|169.|Decretul Consiliului de Stat nr. 558 privind autorizarea Ministerului Educatiei si Invatamantului de a dona un |
| |laborator de fizica, proprietate de stat, Scolii Secundare a Republicii Socialiste Romania din Republica Cuba |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|170.|Decretul Consiliului de Stat nr. 564 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista |
| |Romania si Republica Democrata Sudan |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|171.|Decretul Consiliului de Stat nr. 585 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|172.|Decretul Consiliului de Stat nr. 587 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub |
| |presiune, celor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|173.|Decretul Consiliului de Stat nr. 589 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|174.|Decretul Consiliului de Stat nr. 595 privind delegarea lui Gheorghe Alboiu pentru indeplinirea functiei de |
| |prim-vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Valcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|175.|Decretul Consiliului de Stat nr. 596 privind stabilirea pretului cu amanuntul pentru aurul dentar |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|176.|Decretul Consiliului de Stat nr. 600 pentru modificarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Comertului Exterior, insotit de anexa privind numarul maxim de personal in aparatul |
| |ministerului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|177.|Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|178.|Decretul Consiliului de Stat nr. 614 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricola a |
| |unor terenuri. Tabel centralizator |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|179.|Decretul Consiliului de Stat nr. 615 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricola a |
| |unor terenuri din judetele: Sibiu, Brasov, Prahova, Buzau, Arges, Vrancea, Bacau, Constanta, Mures, Satu Mare, |
| |Cluj, Hunedoara, Caras-Severin, Timis, Mehedinti, Bucuresti (sectoarele 4, 7) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|180.|Decretul Consiliului de Stat nr. 619 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" clasa I generalului de |
| |armata Ion Ionita, Ministrul Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|181.|Decretul Consiliului de Stat nr. 620 privind masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai |
| |judicioasa a combustibililor si energiei; anexe, modificari |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|182.|Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind organizarea Camerei de Comert si Industrie a Republicii Socialiste |
| |Romania, insotit de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Arbitraj pentru rezolvarea |
| |litigiilor de comert exterior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|183.|Decretul Consiliului de Stat nr. 624 privind ratificarea Acordului intre Republica Socialista Romania si |
| |Republica Federala Germania privind asigurarile sociale. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|184.|Decretul Consiliului de Stat nr. 627 privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia referitoare la |
| |infractiuni si alte acte savarsite la bordul aeronavelor, incheiata la Tokio, 14 septembrie 1963. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|185.|Decretul Consiliului de Stat nr. 629 privind reducerea preturilor de productie si livrare la unele masini |
| |agricole; anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|186.|Decretul Consiliului de Stat nr. 631 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea |
| |unor imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia |
| |agricola a unor terenuri din judetele: Prahova, Buzau, Arges, Vrancea, Bacau, Constanta, Mures, Satu Mare, |
| |Cluj, Hunedoara, Bistrita-Nasaud, Botosani, Timis, Mehedinti, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Valcea, |
| |Arad, Covasna, Iasi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|187.|Decretul Consiliului de Stat nr. 632 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea |
| |unor imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Suceava, Valcea, Mehedinti, |
| |Buzau, Vaslui, Vrancea, Sibiu, Bacau, Ialomita, Ilfov, Dambovita, Braila, Arad, Olt, Mures, Timis, Arges, |
| |Hunedoara, Prahova, Bihor, Maramures, Brasov, Iasi, Bucuresti (comuna suburbana Bragadiru) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|188.|Decretul Consiliului de Stat nr. 643 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana a unui numar de 200 de |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|189.|Decretul Consiliului de Stat nr. 651 privind delegarea unor persoane pentru functia de vicepresedinte al |
| |Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Dambovita si Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|190.|Decretul Consiliului de Stat nr. 652 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|191.|Decretul Consiliului de Stat nr. 654 privind transmiterea, fara plata, catre Intreprinderea "China National |
| |Machinery Corporation" din Republica Populara Chineza a doua autocamioane in valoare de 500.000 lei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|192.|Decretul Consiliului de Stat nr. 658 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Buzau, Sibiu, Bacau, Harghita, Neamt, |
| |Gorj, Dolj, Ilfov, Dambovita, Braila, Olt, Mures, Timis, Arges, Hunedoara, Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|193.|Decretul Consiliului de Stat nr. 659 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Sibiu, Bacau, Gorj, Braila, Maramures, |
| |Bihor, Alba, Botosani, Arges, Hunedoara, Prahova, Iasi, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea, Valcea, |
| |Covasna, Tulcea, Caras-Severin, Cluj, Galati, Bucuresti (comunele suburbane Voluntari, Dobroesti, Pantelimon) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|194.|Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Arges, Olt, Cluj, Dambovita, Prahova, Neamt, Salaj, Ialomita, |
| |Ilfov, Vaslui, Iasi, Harghita, Hunedoara, Valcea, Tulcea, Sibiu, Covasna, Constanta, Caras-Severin, Gorj, Dolj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|195.|Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Sibiu, Bacau, Gorj, Prahova, Salaj, |
| |Bihor, Timis, Buzau, Tulcea, Ilfov, Satu Mare, Maramures, Arad, Dolj, Constanta, Ialomita, Iasi, Harghita, |
| |Arges, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Covasna, Vaslui, Valcea, Alba, Bucuresti (comuna suburbana Mogosoaia) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|196.|Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Covasna, Brasov, Gorj, Vaslui, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Cluj, |
| |Prahova, Olt, Valcea, Dambovita, Salaj, Bacau, Dolj, Timis, Iasi, Mehedinti, Ilfov, Arges, Alba, Tulcea, |
| |Hunedoara, Suceava, Botosani, Sibiu. Tabele nominale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|197.|Decretul Consiliului de Stat nr. 667 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|198.|Decretul Consiliului de Stat nr. 668 privind delegarea lui Aron Pavel pentru functia de vicepresedinte al |
| |Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Brasov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|199.|Decretul Consiliului de Stat nr. 669 privind majorarea pensiei lui Meliusz Joszef |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|200.|Decretul Consiliului de Stat nr. 670 privind acordarea unei pensii lui Balan I. Gheorghe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|201.|Decretul Consiliului de Stat nr. 671 privind majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|202.|Decretul Consiliului de Stat nr. 678 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Tulcea, Constanta, Brasov, Hunedoara, Gorj, |
| |Teleorman, Ilfov, Bacau, Satu Mare, Arges, Suceava, Alba, Mures, Vrancea, Vaslui, Dambovita, Iasi, Dolj, |
| |Mehedinti, Bucuresti (comunele suburbane Otopeni, Mogosoaia) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|203.|Decretul Consiliului de Stat nr. 680 privind organizarea si functionarea Comisiei permanente pentru avizarea si |
| |controlul consumului de combustibili, energie electrica si termica |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|204.|Decretul Consiliului de Stat nr. 681 privind stabilirea preturilor de productie si livrare la produsele din |
| |ramura din extractia si transportul titeiului si gazelor naturale; anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|205.|Decretul Consiliului de Stat nr. 682 privind stabilirea preturilor de productie, livrare si a adaosurilor |
| |comerciale la produsele de baza din industria prelucrarii titeiului; anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|206.|Decretul Consiliului de Stat nr. 683 privind stabilirea preturilor de livrare la produsele de baza din ramurile |
| |extractia si prepararea minereurilor neferoase, feroase, a substantelor minerale nemetalifere si a sarii, |
| |precum si a rabatului comercial la sare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|207.|Decretul Consiliului de Stat nr. 684 privind stabilirea preturilor de livrare si a rabatului comercial la |
| |produsele de baza din industria carbunelui; anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|208.|Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind stabilirea preturilor de productie, livrare la produsele de baza |
| |din industria energiei electrice si termice; modificari ulterioare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|209.|Decretul Consiliului de Stat nr. 688 privind reglementarea activitatii de zbor in spatiul aerian al Republicii |
| |Socialiste Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|210.|Decretul Consiliului de Stat nr. 692 privind registrul agricol; anexa - Decretul nr. 191/1981 pentru |
| |modificarea prezentului decret |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|211.|Decretul Consiliului de Stat nr. 693 privind conferirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste" si a medaliei |
| |de aur "Secera si Ciocanul" judetelor si unitatilor agricole socialiste ce au adus o contributie deosebita la |
| |sporirea productiei agricole |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|212.|Decretul Consiliului de Stat nr. 694 privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa I statiunilor pentru |
| |mecanizarea agriculturii care au adus contributie deosebita la realizarea de productii mari |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|213.|Decretul Consiliului de Stat nr. 696 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista |
| |Romania si Republica Populara Polona. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|214.|Decretul Consiliului de Stat nr. 697 privind ratificarea Acordului comercial si Acordului de cooperare |
| |economica, industriala si tehnica intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si cel al Republicii Ecuador. |
| |Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|215.|Decretul Consiliului de Stat nr. 701 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|216.|Decretul Consiliului de Stat nr. 703 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru institutiile |
| |cultural-educative, anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|217.|Decretul Consiliului de Stat nr. 707 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru avionul |
| |IAR 822 B cu dubla comanda; anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1974
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.|Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetul Gorj. Tabele, plan de situatie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2.|Decretul Consiliului de Stat nr. 9 privind delegarea Adinei Suhan pentru indeplinirea functiei de |
| |vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Vaslui |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3.|Decretul Consiliului de Stat nr. 11 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, generali, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4.|Decretul Consiliului de Stat nr. 27 privind autorizarea Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste de a dona |
| |Laboratorului de biologie subterana "Emil Racovita" din Republica Cuba un bust al savantului roman Emil Racovita |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5.|Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind autorizarea Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste de a dona |
| |Fundatiei Europene "Dragan" din Palma de Mallorca, Spania, un bust al savantului roman Emil Racovita |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6.|Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind majorarea pensiei Vioricai Moisil, vaduva academicianului Grigore |
| |Moisil |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7.|Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea si darea in productia agricola a unor terenuri din mai multe judete |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8.|Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi, restituirea unor imobile, scoaterea din productia agricola a |
| |unor terenuri din mai multe judete din tara si din Bucuresti (sectorul 5) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9.|Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10.|Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 11.|Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile scoaterea si darea in productia agricola a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 12.|Decretul Consiliului de Stat nr. 54 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Finantelor, devenit Legea nr. 69/1969, cu modificarile ulterioare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 13.|Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste Romania unor generali |
| |si ofiteri din Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 14.|Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind autorizarea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si a |
| |Bancii Romane de Comert Exterior pentru acordarea de dobanzi la disponibilitatile din conturile in valuta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15.|Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind autorizarea Ministerului Educatiei si Invatamantului de a dona un |
| |laborator de chimie, proprietate de stat, Colegiului National Feminin "Alausi" din Republica Ecuador |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 16.|Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, autorizarea efectuarii unor schimburi de imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din |
| |judetele: Alba, Arad, Arges, Bihor, Botosani, Cluj, Gorj, Hunedoara, municipiul Calarasi, Maramures, Mehedinti, |
| |Prahova, Tulcea, Bucuresti (sectoarele 3, 4) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17.|Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, transmiterea unor |
| |imobile, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Tulcea, Ilfov, Dambovita, Bacau, |
| |Timis, Maramures, Suceava, Constanta, Brasov, Mures, Bihor, Caras-Severin, Arges, Harghita, Bucuresti |
| |(sectoarele 4, 6) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 18.|Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind modificarea unei anexe la articolul 2 alineatul 2 din Decretul |
| |nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile sociale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 19.|Decretul Consiliului de Stat nr. 84 privind acoperirea contravalorii unor autoturisme de teren donate |
| |guvernului Republicii Chile in 1971 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 20.|Decretul Consiliului de Stat nr. 90 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" si a Medaliei "Meritul |
| |Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 21.|Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind masuri pentru transferul masinilor-unelte si al utilajelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 22.|Decretul Consiliului de Stat nr. 95 privind scutirea unor unitati din subordinea Ministerului Constructiilor |
| |Industriale de obligatia de a include in pretul de cost partea neamortizata din valoarea unor fonduri fixe |
| |distruse |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 23.|Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului, scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri din judetele: Dolj, Brasov, Timis, Arad, Caras-Severin, Vaslui, Iasi, |
| |Arges, Prahova, Ilfov, Gorj, Mures, Harghita, Hunedoara, Suceava, Bihor, Sibiu, Botosani, Bacau, Cluj, Olt, |
| |Valcea, Constanta. Tabele |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24.|Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind exproprierea, trecerea in proprietatea statului a unor imobile, |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetele: Sibiu, Prahova, Brasov, Mehedinti, Arges, |
| |Tulcea, Suceava, Bihor, Bacau, Mures, Dambovita, Vrancea, Ilfov, Constanta, Ialomita |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 25.|Decretul Consiliului de Stat nr. 116 privind modificarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Comertului Exterior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26.|Decretul Consiliului de Stat nr. 119 privind modificarea Decretului nr. 423/1972 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Industriei Constructiei de Masini Unelte si Electrotehnicii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 27.|Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind modificarea anexei la Decretul nr. 657/1969 privind organizarea |
| |si functionarea Ministerului Industriei Usoare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 28.|Decretul Consiliului de Stat nr. 124 privind ratificarea Conventiei privind infiintarea Uniunii Economice |
| |Internationale pentru organizarea cooperativelor in productie, a livrarilor de utilaje si acordarea de |
| |asistenta tehnica in constituirea de centrale nuclearoelectrice Interatomoenergo |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 29.|Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind ratificarea Conventiei privind crearea Organizatiei |
| |internationale pentru colaborare economica si tehnico-stiintifica in domeniul industriei electrotehnice |
| |Interelectro |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 30.|Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind ratificarea Conventiei privind recunoasterea si echivalarea |
| |reciproca a documentelor de absolvire a institutiilor de invatamant mediu, mediu de specialitate si superior, a |
| |documentelor la acordarea titlurilor stiintifice si gradelor didactice, incheiata la Praga, 7 iunie 1972, intre |
| |guvernele Republicii Populare Bulgare, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Vietnam, Republicii |
| |Democrate Germane, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii |
| |Socialiste Romania, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste si Republicii Socialiste Cehoslovacia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 31.|Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si al S.U.A. privind transporturile aeriene civile |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 32.|Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind ratificarea Acordului de colaborare culturala dintre Guvernul |
| |Republicii Socialiste Romania si al Republicii Ecuador |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 33.|Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind ratificarea Protocolului la Conventia internationala pentru |
| |pescuitul in nord-vestul Oceanului Atlantic, incheiat la Washington la 6 octombrie 1970 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 34.|Decretul Consiliului de Stat nr. 132 privind ratificarea Protocolului semnat la Viena, 7 iulie 1971, referitor |
| |la un amendament la articolul 56 al Conventiei privind Aviatia Civila Internationala, incheiata la Chicago, 7 |
| |decembrie 1944 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 35.|Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind modificarea articolului 2 al Decretului nr. 343/1970 pentru |
| |aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor |
| |specializate, aprobata de Adunarea Generala a O.N.U. la 21 noiembrie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 36.|Decretul Consiliului de Stat nr. 134 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste |
| |Romania si al Republicii Populare Chineze referitor la transmiterea in folosinta a unor terenuri si construirea |
| |pe baza de reciprocitate a sediului Ambasadei Republicii Socialiste Romania la Pekin si a sediului Ambasadei |
| |Republicii Populare Chineze la Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 37.|Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind modificarea articolului 8 al Decretului nr. 296/1973 privind |
| |stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitatile sanitare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 38.|Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitatile de |
| |informare documentara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 39.|Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind aprobarea listelor unitatilor de cercetare si proiectare organizate |
| |conform Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitatile de cercetare |
| |si proiectare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 40.|Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru redactiile ziarelor |
| |si revistelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 41.|Decretul Consiliului de Stat nr. 141 privind modificarea unei anexe a Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea |
| |normelor unitare de structuri pentru unitatile economice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 42.|Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind aprobarea normelor de structuri pentru unitatile din agricultura |
| |cooperatiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 43.|Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind aplicarea prevederilor articolului 21 din Decretul nr. 162/1973 |
| |personalului transferat cu prilejul constituirii Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 44.|Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind modificarea unor decrete si legi din perioada 1948-1973 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 45.|Decretul Consiliului de Stat nr. 152 privind regimul licitatiilor la importul de masini, utilaje, instalatii |
| |complexe si la construirea de obiective economice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 46.|Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind reglementarea activitatii didactice a personalului didactic |
| |titular din invatamantul superior care indeplinea functii in aparatul de partid, de stat sau al unor |
| |organizatii obstesti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 47.|Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind modificarea Decretului nr. 179/1962 privind impozitul pe |
| |veniturile cooperativelor si ale celorlalte organizatii cooperatiste de consum si mestesugaresti, precum si |
| |ale intreprinderilor si organizatiilor economice ale organizatiilor obstesti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 48.|Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind organizarea Consiliului tehnic de coordonare a productiei de |
| |tehnica militara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 49.|Decretul Consiliului de Stat nr. 156 privind ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Costa Rica |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 50.|Decretul Consiliului de Stat nr. 157 privind ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Argentina |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 51.|Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Guineea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 52.|Decretul Consiliului de Stat nr. 159 privind ratificarea Acordului general de colaborare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Araba Libiana si a unor acorduri de cooperare in domeniul agriculturii, |
| |petroliere, constructiilor, transporturilor si livrarea marfurilor romanesti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 53.|Decretul Consiliului de Stat nr. 160 privind ratificarea Acordului de colaborare culturala, stiintifica si in |
| |domeniul informativ intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Arabe Libiene |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 54.|Decretul Consiliului de Stat nr. 161 privind ratificarea Conventiei de cooperare stiintifica si tehnologica |
| |dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si al Republicii Argentina |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 55.|Decretul Consiliului de Stat nr. 162 privind ratificarea Acordului general de colaborare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Africa Centrala |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 56.|Decretul Consiliului de Stat nr. 163 privind ratificarea Conventiei privind capacitatea juridica, privilegiile |
| |si imunitatile statului major si ale altor organe de conducere ale fortelor armate ale statelor participante la |
| |Tratatul de la Varsovia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 57.|Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind ratificarea Conventiei privind infiintarea Uniunii Economice |
| |Internationale pentru producerea utilajelor tehnologice pentru industria textila Intertextilmas. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 58.|Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista |
| |Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 59.|Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista |
| |Romania si Republica Populara Ungara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 60.|Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind suplimentarea numarului de posturi pentru trupele Ministerului de |
| |Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 61.|Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind incadrarea in munca a unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 62.|Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind modificarea unor dispozitii privitoarea la divort din Codul de |
| |procedura civila si Codul familiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 63.|Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind constituirea, vanzarea si repararea de locuinte si case de odihna, |
| |cu plata in valuta, pentru persoanele care nu au cetatenie romana, dar care domiciliaza sau vor sa-si |
| |stabileasca domiciliul in Republica Socialista Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 64.|Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind completarea si modificarea structurii organizatorice a Centralei |
| |Industriale de Autocamioane si Turisme Brasov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 65.|Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind neurmarirea unei sume platite drept alocatie de stat pentru copiii |
| |personalului Intreprinderii de Autocamioane Brasov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 66.|Decretul Consiliului de Stat nr. 179 privind tipizarea cazanelor de abur, apa calda si fierbinte |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 67.|Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind reorganizarea unor unitati de cercetare-proiectare din subordinea |
| |Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare si pentru modificarea Decretului nr. 139/1974 privind |
| |aprobarea listelor unitatilor de cercetare si proiectare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 68.|Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind taxa de serviciu prevazuta in articolul 1 alineatul 2 al |
| |Decretului nr. 18/1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 69.|Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind completarea anexei la articolul 2 alineatul 2 si la articolul 20 |
| |alineatul 3 din Decretul nr. 162/1973 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 70.|Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de asistenta tehnica, |
| |servicii si de asigurare piese de schimb pentru autoturismele de oras de fabricatie indigena |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 71.|Decretul Consiliului de Stat nr. 192 privind ratificarea Conventiei privind infiintarea Uniunii Economice |
| |Internationale in domeniul fibrelor chimice Interchimfibre |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 72.|Decretul Consiliului de Stat nr. 193 privind aprobarea acordurilor de imprumut incheiate intre Banca |
| |Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii pentru Combinatul de Ingrasaminte |
| |Chimice Tecuci, Centrala Termoelectrica Turceni si Intreprinderea Otelinox Targoviste si a scrisorilor |
| |suplimentare la acordurile de imprumut, precum si pentru ratificarea acordurilor de garantie incheiate intre |
| |Republica Socialista Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la aceste |
| |obiective de investitii si a scrisorilor suplimentare la acordurile de garantie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 73.|Decretul Consiliului de Stat nr. 196 privind infiintarea Centralei Editoriale. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 74.|Decretul Consiliului de Stat nr. 197 privind completarea Decretului nr. 281/1973 pentru modificarea Decretului |
| |nr. 303/1971 privind infiintarea, organizarea, functionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si |
| |Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 75.|Decretul Consiliului de Stat nr. 198 privind modificarea Normelor unitare de structura pentru Aparatul |
| |Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 76.|Decretul Consiliului de Stat nr. 199 privind modificarea anexei 3 a Decretului nr. 193/1974 privind aprobarea |
| |listelor unitatilor de cercetare si proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea |
| |normelor unitare de structuri pentru unitatile de cercetare si proiectare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 77.|Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind modificarea art. 27 din Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea |
| |normelor unitare de structuri pentru unitatile sanitare, cu modificarea ulterioara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 78.|Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind adoptarea Statutului privind functionarea sistemului energetic |
| |national si disciplina lucratorilor din acest sistem |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 79.|Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind infiintarea si organizarea de sectii maritime si fluviale la unele |
| |instante judecatoresti si unitati de procuratura. Planuri de munca si salarii suplimentare pe anul 1974 |
| |corespunzatoare modificarilor ce se propuneau unor anexe la decretele nr. 122/1973 si 146/1973 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 80.|Decretul Consiliului de Stat nr. 204 privind modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca. |
| |Planuri de munca si salarii suplimentare/1974 corespunzatoare modificarilor ce se propuneau a fi aduse unor |
| |anexe la Decretul nr. 122/1973 si Decretul nr. 146/1973 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 81.|Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind modificarea unor dispozitii din Legea nr. 4/1973 privind |
| |dezvoltarea constructiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea |
| |de case de odihna proprietate personala, cu modificarea ulterioara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 82.|Decretul Consiliului de Stat nr. 206 privind modificarea Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic |
| |National al Republicii Socialiste Romania, devenit Legea nr. 20/1972 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 83.|Decretul Consiliului de Stat nr. 208 privind modificarea Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calitatii |
| |produselor provenite din import |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 84.|Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind ratificarea Pactului international cu privire la drepturile |
| |economice, sociale si culturale, precum si a Pactului international cu privire la drepturile civile si politice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 85.|Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind ratificarea Conventiei internationale privind transportul de marfuri|
| |pe caile ferate (CIM), a Conventiei internationale privind transportul calatorilor si bagajelor pe caile ferate |
| |(CIV), a Conventiei aditionale la Conventia internationala privind transportul calatorilor si bagajelor pe caile |
| |ferate (CIV), referitoare la raspunderea caii ferate in caz de moarte sau ranire a calatorilor, precum si a unor |
| |protocoale la aceste conventii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 86.|Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind ratificarea Conventiei privind folosirea in comun a containerelor |
| |in traficul international. Statutul Consiliului pentru folosirea in comun a containerelor in traficul |
| |international (Consiliul FCC) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 87.|Decretul Consiliului de Stat nr. 215 privind ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si cel al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea economica, tehnica si stiintifica, |
| |precum si cooperarea si specializarea in productie pe termen lung |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 88.|Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind ratificarea Acordului comercial si ratificarea Acordului de |
| |cooperare economica si tehnica intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si cel al statului Kuweit |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 89.|Decretul Consiliului de Stat nr. 217 privind notificarea Conventiei de colaborare in domeniul sanatatii publice |
| |intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si cel al Republicii Arabe Siriene |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 90.|Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind regimul sumelor stabilite ca disponibile de catre unele organe de |
| |control financiar |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 91.|Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind complementarea structurilor organizatorice tip pentru activitatea |
| |de comert interior si turism prevazute in anexe la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de |
| |structura pentru unitatile socialiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 92.|Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind reglementarea situatiei unor bunuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 93.|Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind completarea si modificarea Structurilor organizatorice a Centralei |
| |Industriale de Autocamioane si Turism Brasov si a Intreprinderii de Autocamioane Brasov. Nota |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 94.|Decretul Consiliului de Stat nr. 231 privind paza bunurilor. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 95.|Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind prevenirea si stingerea incendiilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 96.|Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizau |
| |venituri in valuta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 97.|Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind dobanzile, comisioanele, taxele si tarifele bancare in relatiile cu |
| |unitatile socialiste, alte persoane juridice si fizice. Lista actelor normative si a prevederilor privind nivelul|
| |dobanzilor din unele acte normative ce se abroga |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 98.|Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind ratificarea Acordului de cooperare economica si tehnica intre |
| |Guvernul Republicii Socialiste Romania si cel al Republicii Islamice a Mauritaniei si a Acordului intre Guvernul |
| |Republicii Socialiste Romania si al Republicii Islamice a Mauritaniei, referitor la cooperarea in domeniul |
| |pescuitului oceanic, semnat la Bucuresti, 25 iunie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 99.|Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind ratificarea Acordului general de colaborare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Sierra Leone, semnat la Bucuresti, 23 iulie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|100.|Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind ratificarea Conventiei intre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si al S.U.A. privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnata la |
| |Washington la 4 decembrie 1973 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|101.|Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia referitoare la |
| |Regulamentul International din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, incheiata la Londra, 20 octombrie 1972|
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|102.|Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind ratificarea Conventiei vamale relativa la containere, incheiata la |
| |Geneva, 2 decembrie 1972 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|103.|Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind exporturile complexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1975
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru ratificarea Acordului privind prelungirea valabilitatii, modificarea |
| |si completarea Acordului intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Republicii Socialiste Federative |
| |Iugoslavia privind modul de rezolvare a unor probleme ale regimului frontierei de stat romano-iugoslave |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind infiintarea Intreprinderii Metroul Bucuresti. Schema de organizare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania |
| |si Regatul Suediei, semnata la Stockholm, la 12 februarie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 51 cu privire la stabilirea programului de functionare a unitatilor comerciale |
| |si de alimentatie publica |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 55 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 7/1974 cu privire la |
| |realizarea, exploatarea, intretinerea si finantarea amenajarilor de irigatii si a celorlalte lucrari de |
| |imbunatatiri funciare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule amatori |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind atributiile si normele de stabilire si modificare a preturilor la |
| |produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea in functie pe nivele |
| |de calificare sau categorii de incadrare superioare a personalului operativ si muncitorilor din unitatile de |
| |turism incadrati in activitatea de productie prin policalificare in perioada din afara sezonului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 61 pentru ratificarea Protocolului cu privire la modificarea statutului |
| |Consiliului de Ajutor Economic Reciproc si Conventiei privind capacitatea juridica, privilegiile si imunitatile |
| |Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Sofia la 21 iunie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la |
| |investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington, la 18 martie 1965 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 63 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturala intre Republica |
| |Socialista Romania si Statele Unite Mexicane, semnat la Tlatelolco, Districtul Federal, la 25 octombrie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 64 pentru ratificarea Acordului cultural intre Guvernul Republicii Socialiste |
| |Romania si Guvernul Republicii Liberia, incheiat la Bucuresti, la 13 septembrie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturala si stiintifica intre |
| |Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Republicii Ruandeze, semnat la Bucuresti, la 4 septembrie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind ratificarea Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite indreptate |
| |contra securitatii aviatiei civile, incheiata la Montreal, la 23 septembrie 1971 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 77 pentru ratificarea Conventiei intre Republica Socialista Romania si Republica|
| |Franceza privind asistenta juridica in materie civila si comerciala, semnata la Paris la 5 noiembrie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru ratificarea Conventiei intre Republica Socialista Romania si Republica|
| |Franceza privind asistenta judiciara in materie penala si extradare, semnata la Paris la 5 noiembrie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 83 privind ratificarea unor conventii ale Organizatiei Internationale a Muncii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru ratificarea Acordului de baza de cooperare economica si tehnica intre |
| |Republica Socialista Romania si Republica Filipine, semnat la Manila la 13 aprilie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 85 pentru ratificarea Acordului de cooperare stiintifica si tehnologica intre |
| |Republica Socialista Romania si Republica Filipine, incheiat la Manila la 12 aprilie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru ratificarea Acordului cultural intre Guvernul Republicii Socialiste |
| |Romania si Guvernul Republicii Filipine, incheiat la Manila la 12 aprilie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Republica Socialista Romania |
| |si Republica Filipine, semnat la Manila, la 13 aprilie 1975, a schimbului de scrisori si Aide-Memoire-ul privind |
| |schimburile comerciale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 88 pentru ratificarea Acordului general de cooperare intre Republica Socialista |
| |Romania si Regatul Hasemit al Iordaniei, semnat la Amman, la 16 aprilie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 89 pentru ratificarea Acordului general de colaborare intre Republica Socialista|
| |Romania si Republica Tunisiana, semnat la Tunis, la 19 aprilie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 90 pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea in domeniul turismului, incheiat la Bucuresti, la 30 |
| |iunie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 91 pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea in domeniul turismului, incheiat la Bucuresti, la 18 |
| |iulie 1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 92 pentru ratificarea Conventiei internationale pentru securitatea |
| |containerelor, incheiata la Geneva, la 2 decembrie 1972 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 93 pentru ratificarea Acordului general de colaborare intre Republica Socialista|
| |Romania si Republica Unita a Tanzaniei, incheiat la Bucuresti, la 22 aprilie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind asigurarea interventiei in caz de accident nuclear |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 101 pentru ratificarea Acordului privind relatiile comerciale intre Republica |
| |Socialista Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti, 2 aprilie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 115 privind regimul tarifelor pentru cazare in cabane si popasuri turistice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 118 pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Populara Democrata Coreeana, incheiat la Bucuresti, la 26 mai 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul Consiliului de Stat nr. 119 pentru ratificarea Acordului de colaborare si cooperare economica, tehnica |
| |si stiintifica pe termen lung intre Republica Socialista Romania si Republica Populara Bulgaria, semnat la |
| |Bucuresti la 20 iunie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Portugalia, incheiat la Bucuresti la 14 iunie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru ratificarea Acordului general de cooperare economica si tehnica |
| |intre Republica Socialista Romania si Republica Gaboneza, a Acordului comercial intre Guvernul Republicii |
| |Socialiste Romania si Guvernul Republicii Gaboneze, precum si a Acordului privind crearea unei comisii mixte de |
| |cooperare romano-gaboneza, semnate la Bucuresti la 26 iunie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul Consiliului de Stat nr. 122 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturala si stiintifica intre |
| |Republica Socialista Romania si Guvernul Republicii Gaboneze, semnat la Bucuresti la 26 iunie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul Consiliului de Stat nr. 123 pentru ratificarea Acordului pe 10 ani de cooperare economica, industriala |
| |si tehnica intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Franceze, incheiat la Bucuresti |
| |la 28 iulie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1976
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 103 pentru ratificarea Protocolului sesiunii a III-a a Comisiei mixte |
| |guvernamentale de colaborare economica si tehnico-stiintifica dintre Republica Socialista Romania si Republica |
| |Democrata Vietnam, a Acordului de cooperare si de credit intre guvernul roman si guvernul vietnamez pentru |
| |realizarea unor obiective industriale in Republica Democrata Vietnam si a Acordului privind schimbul de marfuri |
| |si platile intre cele doua tari in anii 1976-1980, semnate la Bucuresti la 17 noiembrie 1975 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind raspunderea materiala a militarilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru ratificarea Acordului de cooperare economica, tehnica si stiintifica |
| |si a Protocolului privind dezvoltarea cooperarii economice si tehnice intre Republica Socialista Romania si |
| |Republica Senegal, incheiate la Bucuresti, la 24 aprilie 1976 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru aprobarea normelor privind unele drepturi si obligatii ale |
| |cetatenilor romani angajati la societatile mixte cu sediul in strainatate, precum si ale cetatenilor romani |
| |delegati in consiliile de administratie si consiliile de cenzori ale societatilor mixte cu sediul in tara sau |
| |strainatate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1977
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a masurilor |
| |de realizare a unor obiective de investitii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 25 privind aprobarea traseelor conductelor magistrale si a normativului pentru |
| |stabilirea latimii culoarelor necesare constructiei conductelor metalice ingropate, in ramura petrol si gaze |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 26 pentru acceptarea unor modificari ale statutului Fondului Monetar |
| |International |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 67 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a masurilor |
| |de realizare a unor obiective de investitii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a masurilor |
| |de realizare a unor obiective de investitii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 188 pentru aplicarea majorarii retributiei personalului muncitor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 239 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a masurilor |
| |de realizare a unor obiective de investitii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind activitatea centrului de scafandri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 268 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a masurilor |
| |de realizare a unor obiective de investitii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru conferirea titlului de "Erou al muncii socialiste", a Ordinului |
| |"Meritul agricol" clasa I si a altor distinctii judetelor, unitatilor agricole socialiste si taranilor cu |
| |gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pentru realizari deosebite in sporirea productiei agricole |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 387 pentru aprobarea statutului privind organizarea si functionarea asociatiei |
| |locatarilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 388 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1974 privind controlul |
| |financiar preventiv |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru ratificarea unor tratate internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 392 privind modificarea unor indicatori ai planului national unic si bugetului |
| |de stat pe anul 1977 ce decurgeau din actiunea de reglementare a nivelurilor stocurilor de materii prime |
| |materiale existente la 1 iulie 1977 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind modificarea unor anexe la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea |
| |normelor unitare de structura pentru unitatile economice - agricultura de stat si Directia Generala Judeteana |
| |pentru Agricultura si Industrie Alimentara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 473 privind organizarea si functionarea Radioteleviziunii Romane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 474 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Presa "Agerpres" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 475 pentru modificarea unor prevederi referitoare la procedura divortului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru aprobarea Protocolului la Conventia internationala pentru pescuitul |
| |in nord-vestul Oceanului Atlantic, referitor la functionarea in continuare a comisiei, incheiat la Washington la |
| |20 decembrie 1976 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1978
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind organizarea si functionarea Comisiei centrale de partid si de stat |
| |pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale si a comisiilor locale de sistematizare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind organizarea si functionarea Comisiei pentru arhitectura si |
| |sistematizare a municipiului Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a dezvoltarii |
| |bazei energetice si functionarii sistemului energetic national |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind ratificarea Conventiei cu privire la evitarea dublei impuneri |
| |a veniturilor si bunurilor persoanelor fizice, incheiata in orasul Miskolc, Republica Populara Ungara, la |
| |27 mai 1977 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind ratificarea Conventiei dintre Republica Socialista Romania si |
| |Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe |
| |venit si avere si protocolului la aceasta, incheiate la Helsinki, la 18 august 1977 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Protocolului privind reglementarea trecerii frontierei de|
| |stat romano-sovietica, in legatura cu exploatarea traversarii subacvatice a fluviului Dunarea, a conductei pentru|
| |livrarea gazelor naturale din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste in Republica Populara Bulgara, semnat la |
| |Bucuresti, 30 noiembrie 1977 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 71 privind organizarea si desfasurarea intrecerii socialiste intre consiliile |
| |populare judetene si al municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor din Bucuresti, orasenesti si comunale|
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 97 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a unor masuri |
| |pentru realizarea investitiei "Punerea in exploatare a minelor S 1-5, judetul Suceava", pe perioada 1977-1980 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 98 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a unor masuri |
| |pentru realizarea investitiei "Lucrari pentru mentinerea capacitatii de productie de 370.000 tone/an minereuri |
| |complexe si auro-argentifere, asigurarea securitatii miniere si epurarea apelor la exploatarea miniera Suior, |
| |judetul Maramures", pentru perioada 1976-1980. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind planul national unic de dezvoltare economico-sociala pe anii 1979, |
| |1980 si bugetul de stat pe anul 1979. Anexa cu Decretul nr. 259/1979 si Opisul anexelor Decretului nr. 240/1978 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru modificarea Legii nr. 33/1968 pentru pregatirea tineretului pentru |
| |apararea patriei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 250 privind retribuirea muncii desfasurate de avocati pentru acordarea |
| |asistentei juridice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 259 privind aprobarea notelor de comanda pentru intocmirea proiectului de |
| |inginerie tehnologica si a celui de constructii-instalatii, precum si masurile de realizare a unor obiective |
| |de investitii pentru dezvoltarea Intreprinderii nr. 2 Brasov si Intreprinderii Metrom Brasov din cadrul |
| |Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, Centrala Industriala de Echipamente Speciale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind scoaterea de la rezerva de stat, sub forma de imprumut, a cantitatii|
| |de 10.000 tone ulei comestibil nerafinat de floarea-soarelui |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 352 privind aprobarea proiectului de executie, cu solutiile constructive si |
| |principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei "Dezvoltarea, completarea si modernizarea bazei materiale|
| |a uzinei G Ramnicu Valcea" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru aprobarea documentatiilor tehnico-economice si a masurilor de |
| |realizare a unor obiective de investitii. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind aprobarea proiectului de executie si a principalilor indicatori |
| |tehnico-economici, precum si a masurilor de realizare a investitiei "Cresterea capacitatii de productie la |
| |Intreprinderea de Avioane Craiova" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind prelevarea pentru societate a unei parti din valoarea productiei |
| |nete |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind unele masuri pentru apararea civila |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare intre Republica |
| |Socialista Romania si Kampuchia Democrata, incheiat la Phnom Penh la 29 mai 1978 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind infiintarea Intreprinderii de In-Canepa "Prodim" Bucuresti si a |
| |Intreprinderii de Stofe Tricotate si Confectii Iasi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind aprobarea infiintarii Asociatiei Economice Cooperatiste si de Stat |
| |Sere Arad |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind infiintarea Intreprinderii de Prelucrare Mase Plastice "Cehi |
| |Silvaniei" in subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc si Mase Plastice Popesti-Leordeni de sub |
| |indrumarea si controlul Ministerului Industriei Chimice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind infiintarea Intreprinderii de Prelucrare Mase Plastice "Sfantul |
| |Gheorghe" in subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc si Mase Plastice Popesti-Leordeni de sub |
| |indrumarea si controlul Ministerului Industriei Chimice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 472 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de productie de |
| |constructii metalice din unitatile Ministerului Constructiilor Industriale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 475 privind infiintarea Intreprinderii de Utilaje pentru Cercetare Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 511 privind alocarea sumei de 60 milioane lei in vederea organizarii pomului de |
| |iarna pentru copii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind efectuarea recensamantului animalelor domestice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind aprobarea notei de comanda pentru intocmirea proiectului de |
| |constructii-instalatii, precum si unele masuri pentru realizarea unor obiective de investitii din planul |
| |Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe - Directia Generala a |
| |Rezervelor de Stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind modificarea normelor de structura pentru unitatile din agricultura |
| |cooperatista, aprobate prin Decretul nr. 145/1974 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 552 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii Ministerului |
| |Industriei Constructoare de Masini si a activitatii de productie, cercetare stiintifica, inginerie tehnologica |
| |si de proiectare in unitatile Ministerului. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1979
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 1 pentru modificarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea si functionarea|
| |Comitetului de Stat al Planificarii, devenit Legea nr. 65/1969, cu modificarea ulterioara. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind aprobarea schitelor de sistematizare ale localitatilor: Codlea, |
| |Fagaras, Predeal, Rasnov, Rupea, Sacele, Victoria, Zarnesti, Feldioara, Hoghiz, Prejmer, judetul Brasov, si |
| |detaliile de sistematizare ale zonelor centrale din aceleasi localitati. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind exproprierea unor terenuri si constructii, demolarea unor |
| |constructii. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind aprobarea schitelor de sistematizare pentru zonele centrale ale |
| |localitatilor: Carei, Negresti-Oas, Tasnad, Ardud, Livada, Odoreu, Poiana Codrului, judetul Satu Mare. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind schitele si detaliile de sistematizare din judetul Ialomita |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 33 privind infiintarea unor combinate pentru productia si industrializarea |
| |carnii de porc. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind acordarea unui credit pentru refacerea capacitatii de plata a |
| |Trustului de Constructii Iasi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind aprobarea participarii ISCE Chimimportexport si ISCE Danubiana la |
| |construirea in Spania a Societatii Mixte "Carochom" - S.A. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 54 privind organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a Profilarii, |
| |Specializarii si Cooperarii in Industria Constructoare de Masini si Industria Metalurgica. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind ratificarea unor tratate internationale. Conventie asupra viitoarei |
| |cooperari multilaterale in domeniul pescuitului in nord-vestul Oceanului Atlantic, semnata la Ottawa la 24 |
| |octombrie 1978, traducerea conventiei. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind efectuarea Recensamantului viilor, pomilor, arbustilor fructiferi, |
| |7-30 mai 1979. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind ratificarea Acordului regional relativ la utilizarea de catre |
| |serviciile de radiodifuziune de frecventa din benzile de unde hectometrice in registru 1, 3 si din benzile de |
| |unde kilometrice in registru 1, incheiat la Geneva la 22 noiembrie 1975. Textul acordului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 80 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti |
| |pe mare. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind ratificarea Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, adoptat |
| |la conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Energia |
| |Nucleara. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind normarea stocurilor de marfuri in comertul cu ridicata. Raport |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind convocarea Marii Adunari Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind infiintarea Intreprinderii Traductoare si Regulatoare Directe |
| |Pascani si a Intreprinderii Relee Medias. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind aprobarea Acordului de imprumut incheiat intre Banca Internationala |
| |pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii pentru proiectul "Dezvoltarea Combinatului Chimic |
| |Craiova si a scrisorilor suplimentare la Acordul de imprumut"; ratificarea Acordului de garantie incheiat intre |
| |Republica Socialista Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la acest |
| |proiect si a scrisorii suplimentare la Acordul de garantie, semnate la Washington la 15 ianuarie 1979 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 118 privind modificarea unor dispozitii din Legea nr. 16/1968 privind |
| |infiintarea, organizarea si functionarea Bancii Romane de Comert Exterior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 129 privind stabilirea datei alegerii unui deputat in Consiliul Popular al |
| |Judetului Braila |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind confirmarea comisiei electorale pentru alegerea unui deputat in |
| |Consiliul Popular al Judetului Braila. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind modificarea art. 7 din Decretul nr. 650/1969 privind infiintarea, |
| |organizarea si functionarea Ministerului Constructiilor Industriale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind stimularea prin beneficiu a productiei pentru export. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind unele masuri pentru realizarea fondului de marfa destinat exportului|
| |si stabilirea unitatilor specializate pentru productia de export. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si |
| |Cooperarii Economice Internationale. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind unele masuri pentru asigurarea pregatirii fabricatiei necesare la |
| |obiectivul de investitii "Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind infiintarea administratiei Canalului Dunare-Marea Neagra. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind organizarea unor unitati de cercetare si productie in domeniul |
| |agrozootehnic. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind infiintarea Intreprinderii de Utilaj Chimic Turnu-Magurele |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 189 privind aprobarea infiintarii Asociatiei Economice Cooperatiste si de Stat |
| |Oiejdea, judetul Alba |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind aprobarea acordurilor de imprumut incheiate intre Banca |
| |Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii pentru proiectele: "Laminor de tevi |
| |fara sudura", "Intreprinderea de Tevi Roman" si "Centrala Termoelectrica Turceni etapa II" si a scrisorilor |
| |suplimentare la acordurile de imprumut, precum si ratificarea acordurilor de garantie incheiate intre Republica |
| |Socialista Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la aceste proiecte si a |
| |scrisorilor suplimentare la acordurile de garantie semnate la Washington, 26 februarie 1979. Textul acordului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind modificarea Decretului nr. 260/1978 privind unele masuri pentru |
| |imbunatatirea activitatii in portul Constanta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind aprobarea acordurilor de imprumut incheiate intre Banca |
| |Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Agricultura si Industria Alimentara pentru |
| |proiectele "Irigatii Mostistea II", "Desecari Calmatui" si "Cresterea animalelor II" si a scrisorilor |
| |suplimentare la acordurile de imprumut, precum si ratificarea acordului de garantie, incheiate intre Republica |
| |Socialista Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la aceste proiecte, si |
| |a scrisorilor suplimentare la acordurile de garantie, semnate la Washington, 16 aprilie 1979 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind infiintarea Intreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de zahar,|
| |cu sediul in orasul Zimnicea, judetul Teleorman |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul Consiliului de Stat nr. 247 privind infiintarea Intreprinderii de Prelucrare Mase Plastice Plenita in |
| |subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc si Mase Plastice sub indrumarea si controlul Ministerului |
| |Industriei Chimice. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul |
| |Republicii Socialiste Romania si Guvernul S.U.A. privind unele probleme de aviatie civila, semnat la |
| |Washington, 26 aprilie 1978. Note |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind infiintarea Institutului de Tracologie. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de comert exterior. |
| |Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si |
| |gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|41. |Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind produsele alimentare ce puteau fi scoase din tara de catre persoane |
| |fizice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42. |Decretul Consiliului de Stat nr. 279 privind titlurile si uniformele personalului din activitatea miniera. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|43. |Decretul Consiliului de Stat nr. 280 privind aplicarea majorarii retributiei personalului muncitor in cadrul |
| |celei de-a II-a etape prevazuta pentru cincinalul 1976-1980. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|44. |Decretul Consiliului de Stat nr. 281 pentru organizarea ca municipii a oraselor resedinta de judet. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|45. |Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru organizarea ca municipiu a orasului Fagaras, judetul Brasov. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|46. |Decretul Consiliului de Stat nr. 284 privind stabilirea sectoarelor municipiului Bucuresti. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|47. |Decretul Consiliului de Stat nr. 286 pentru modificarea anexei 2 la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea |
| |fondurilor fixe. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|48. |Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind unele masuri pentru imbunatatirea si organizarea Ministerului |
| |Industriei Constructoare de Masini. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|49. |Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Industriei |
| |Alimentare. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|50. |Decretul Consiliului de Stat nr. 300 privind infiintarea la Intorsura Buzaului a Intreprinderii de Piese pentru |
| |Tractoare. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|51. |Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de cercetare, |
| |proiectare si inginerie tehnologica in domeniul productiei de masini si utilaje agricole. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|52. |Decretul Consiliului de Stat nr. 322 privind aprobarea participarii Bancii Romane de Comert Exterior la |
| |constituirea Bancii Italo-Romane, societate pe actiuni, cu sediul in Italia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|53. |Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind infiintarea Aeroportului Caransebes in subordinea Departamentului |
| |Aviatiei Civile |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|54. |Decretul Consiliului de Stat nr. 354 privind trecerea Directiei Generale a Rezervelor de Stat din cadrul |
| |Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe in cadrul Comitetului |
| |de Stat al Planificarii, precum si modificarea Decretului nr. 738/1969 devenit Legea nr. 65/1969, cu |
| |modificarile ulterioare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|55. |Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind unele masuri pentru concentrarea parcului auto de folosinta locala |
| |sau proprie din dotarea unitatilor socialiste. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|56. |Decretul Consiliului de Stat nr. 380 privind modificarea Decretului nr. 345/1976 privind infiintarea si |
| |desfiintarea unor centrale industriale din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|57. |Decretul Consiliului de Stat nr. 382 privind imbunatatirea sistemului informational hidrometeorologic |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|58. |Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind infiintarea Intreprinderii Textile Maramures Baia-Mare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|59. |Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind organizarea si functionarea unitatilor socialiste militarizate in |
| |timp de razboi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|60. |Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind modul de actiune impotriva aeronavelor infractoare la regimul de |
| |zbor in spatiul aerian al Republicii Socialiste Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|61. |Decretul Consiliului de Stat nr. 417 privind ratificarea unor tratate internationale de prietenie si cooperare |
| |intre Republica Socialista Romania si Republica Gaboneza, Republica Populara Angola, Republica Zambia, Republica |
| |Populara Mozambic, Republica Burundi, Republica Democrata Sudan |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|62. |Decretul Consiliului de Stat nr. 419 privind ratificarea Protocolului privind modificarea statutului Consiliului |
| |de ajutor economic reciproc, semnat la Moscova, 28 iunie 1979 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|63. |Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia de creare a |
| |Uniunii Latine, incheiata la Madrid la 15 mai 1954 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|64. |Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind modul in care cetatenii romani puteau sa presteze unele servicii in |
| |favoarea sucursalei din Bucuresti a Bancii Manufacturis Hanovel Trust Co, New York. Nomenclator |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|65. |Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind autorizarea functionarii in Republica Socialista Romania a |
| |sucursalei Bancii Mixte Vest-Germano-Romane Frankfurt Bukarest Bank AG, Frankfurt/Main, Republica Federala |
| |Germania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|66. |Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind autorizarea functionarii in Republica Socialista Romania a unei |
| |sucursale externe a Bancii Societe Generale din Paris |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|67. |Decretul Consiliului de Stat nr. 441 privind alocarea a 60 milioane lei in vederea organizarii pomului de iarna |
| |pentru copii. Repartizare pe judete a sumei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|68. |Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind infiintarea Intreprinderii (Trustului) de foraj-extractie Arad |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|69. |Decretul Consiliului de Stat nr. 443 privind modificarea Decretului nr. 16/1979 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|70. |Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind infiintarea Intreprinderii de Carton Ondulat si Ambalaje Bucuresti |
| |si incadrarea acesteia in grade de organizare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|71. |Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind recuperarea si valorificarea resurselor materiale si circulatia |
| |ambalajelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|72. |Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind regimul produselor si substantelor toxice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|73. |Decretul Consiliului de Stat nr. 468 privind ratificarea Conventiei cu privire la raspunderea internationala |
| |pentru daunele cauzate de obiecte lansate in spatiul extraatmosferic, incheiata la Londra, Moscova, Washington |
| |la 29 martie 1972 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|74. |Decretul Consiliului de Stat nr. 469 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si O.N.U. privind continuarea si dezvoltarea Centrului Demografic O.N.U. Romania (CEDOR), incheiat la New York la|
| |15 noiembrie 1979 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1980
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul nr. 25 privind aprobarea planului de repartitii si recuperari metale pretioase si nivelul repartitiilor |
| |pe trimestrul I/1980 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul nr. 32 cu privire la organizarea directiilor generale pentru agricultura si industria alimentara |
| |judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a consiliilor unice agroindustriale de stat si cooperatiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul nr. 81 privind infiintarea Intreprinderii de Scule si Accesorii Speciale Pascani |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul nr. 82 privind infiintarea Intreprinderii Mecanica Vaslui |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul nr. 84 privind infiintarea unor intreprinderi de tesaturi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul nr. 85 privind infiintarea unor intreprinderi de confectii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul nr. 86 privind infiintarea unor intreprinderi textile |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul nr. 87 privind infiintarea unor intreprinderi de tricotaje |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul nr. 88 privind infiintarea Intreprinderii de Constructii Navale si Prelucrari la Cald - Drobeta-Turnu |
| |Severin |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul nr. 90 privind stabilirea unitatilor specializate pentru productia de export |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul nr. 92 privind infiintarea Intreprinderii de Prelucrare din Beton-Ungheni |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul nr. 94 privind infiintarea Intreprinderii de Materiale de Constructii - Timisoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul nr. 99 privind tipizarea marcilor si produselor din otel |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul nr. 129 privind infiintarea Centrului de Cercetari si Proiectari de Fabricatie pentru Metalurgia |
| |Otelurilor Speciale si Inoxidabile Targoviste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul nr. 137 privind infiintarea Intreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de Zahar Babadag, judetul |
| |Tulcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul nr. 151 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 446/1972 privind organizarea si functionarea |
| |Ministerului Comertului Interior, devenit Legea nr. 79/1972 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul nr. 153 privind unele masuri referitoare la constituirea si utilizarea fondului de participare a |
| |oamenilor muncii la beneficii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul nr. 163 privind infiintarea Intreprinderii de Utilaj Minier - Targu Jiu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul nr. 164 privind infiintarea Intreprinderii de Constructii Navale si Utilaje Tehnologice Tulcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul nr. 165 privind infiintarea unor unitati de cercetare si productie cu profil aeronautic |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul nr. 167 privind infiintarea si organizarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si |
| |Industriei Alimentare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul nr. 168 privind infiintarea si organizarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si |
| |Industriei Alimentare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul nr. 180 privind aprobarea infiintarii unor asociatii economice cooperatiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul nr. 185 privind deschiderea si functionarea punctului de control de trecere a frontierei de stat |
| |Petea, pentru traficul international |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul nr. 187 privind unele masuri de organizare la Combinatul Minier Oltenia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul nr. 188 privind aprobarea Acordului de imprumut incheiat intre Banca Internationala pentru |
| |Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara pentru proiectul "Irigatii |
| |Covurlui" si a scrisorilor suplimentare la acesta, precum si ratificarea Acordului de garantie incheiat intre |
| |Republica Socialista Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la acest |
| |proiect si a scrisorilor suplimentare la Acordul de garantie, semnate la Washington la 8 aprilie 1980 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul nr. 192 privind participarea Intreprinderii de Comert Exterior "Romagrimex" la constituirea unei |
| |societati mixte de pescuit romano-mauritana |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul nr. 194 privind folosirea fondului locativ de catre persoanele juridice straine, reprezentantele |
| |acestora si persoanele fizice straine aflate pe teritoriul Republicii Socialiste Romania. Anexe cuprinzand modul |
| |de repartizare a suprafetelor locative strainilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul nr. 198 privind atribuirea de burse si alte forme de sprijin material elevilor si studentilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul nr. 205 privind aprobarea infiintarii unor societati economice cooperatiste si de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul nr. 207 privind trecerea Intreprinderii "Siloz" Constanta-Port din subordinea Centralei pentru |
| |valorificarea cerealelor si plantelor tehnice de sub indrumarea si controlul Ministerului Agriculturii si |
| |Industriei Alimentare in subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale. |
| |Anexe cuprinzand indicatorii de plan economici si financiari pe anul 1980 si influente la costuri de productie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul nr. 238 privind infiintarea Intreprinderii de Masini Unelte - Suceava |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul nr. 249 privind aprobarea Acordului de imprumut incheiat intre Banca Internationala pentru |
| |Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara pentru proiectul "Pomicultura" |
| |si a scrisorilor suplimentare la acesta, precum si ratificarea Acordului de garantie incheiat intre Romania si |
| |Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la acest proiect si a scrisorii suplimentare |
| |la Acordul de garantie, semnate la Washington la 30 iunie 1980 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul nr. 255 privind infiintarea Intreprinderii de Echipament Hidraulic - Ramnicu Valcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul nr. 259 privind infiintarea Combinatului de Utilaj Greu Cluj-Napoca |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul nr. 269 pentru modificarea articolului 50 din Decretul nr. 207/1976 privind raspunderea materiala a |
| |militarilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Decretul nr. 277 pentru modificarea Decretului nr. 162/1978 privind drepturile si obligatiile personalului |
| |muncitor trimis in strainatate pentru executari de lucrari si asistenta tehnica, contractate de unitati |
| |economice romanesti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Decretul nr. 283 privind reorganizarea Intreprinderii de Dispozitive, Stante, Matrice si Scule Aschietoare |
| |Focsani, din subordinea Centralei Industriale de Masini-Unelte, Mecanica Fina si Scule Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Decretul nr. 285 privind infiintarea Intreprinderii de Tricotaje Petrosani |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Decretul nr. 288 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi si obligatii |
| |ale cetatenilor romani care realizau venituri in valuta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|41. |Decretul nr. 312 privind acordarea uniformelor de serviciu si echipamentului vestimentar tipizat pentru |
| |personalul din unitatile socialiste de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42. |Decretul nr. 316 pentru ratificarea unor tratate internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|43. |Decretul nr. 317 pentru acceptarea unor tratate internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|44. |Decretul nr. 318 pentru ratificarea unor intelegeri internationale in domeniul circulatiei rutiere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|45. |Decretul nr. 319 privind aprobarea unor amendamente la statutul Organizatiei Mondiale a Turismului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|46. |Decretul nr. 325 privind infiintarea Intreprinderii Filatura de Bumbac Zalau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|47. |Decretul nr. 386 privind alocarea sumei de 62 milioane lei in vederea organizarii pomului de iarna pentru copii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|48. |Decretul nr. 403 privind infiintarea Consulatului General al Republicii Socialiste Romania cu sediul in |
| |Montreal - Canada |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|49. |Decretul nr. 411 privind autorizarea Intreprinderii de Comert Exterior Arpimex de a infiinta Societatea "Tomis |
| |Footwear Inc." cu capital integral romanesc, de import si reprezentare, pentru comercializarea in SUA a |
| |incaltamintei si a altor produse din piele |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|50. |Decretul nr. 418 privind tipizarea constructiilor, tehnologiilor, precum si a materialelor si elementelor |
| |pentru constructii si instalatii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|51. |Decretul nr. 428 privind infiintarea unor intreprinderi de tricotaje |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|52. |Decretul nr. 429 privind infiintarea Intreprinderii Filatura de Bumbac Flamanzi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1981
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul nr. 16 privind constituirea consiliilor populare provizorii ale judetelor Giurgiu, Ialomita si |
| |Calarasi, al Sectorului Agricol Ilfov, precum si ale comitetelor executive ale acestora |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul nr. 24 privind aprobarea infiintarii unor asociatii economice de stat si cooperatiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul nr. 33 privind unele masuri pentru perfectionarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul |
| |industriei alimentare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul nr. 37 privind modificarea structurii organizatorice a Intreprinderii de Aviatie Utilitara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul nr. 47 privind aprobarea acordurilor de imprumut incheiate de Banca Internationala pentru Reconstructie |
| |si Dezvoltare si Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara pentru proiectele "Cresterea animalelor IV |
| |(bovine)" si "Irigatii Bucsani - Buzau - Siret - Prut" si a scrisorilor suplimentare la acestea, precum si |
| |ratificarea acordurilor de garantie incheiate intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si |
| |Dezvoltare cu privire la aceste proiecte si a scrisorilor suplimentare la acordurile de garantie, semnate la |
| |Washington la 9 ianuarie 1981 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul nr. 61 pentru modificarea Decretului nr. 678 din 7 octombrie 1969 privind regimul de paza a frontierei |
| |de stat a Romaniei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul nr. 64 pentru modificarea Decretului nr. 218/1977 privind unele masuri tranzitorii referitoare la |
| |sanctionarea si reeducarea prin munca a unor persoane care au savarsit fapte prevazute de legea penala devenita |
| |Legea nr. 47/1977 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul nr. 70 privind unele masuri pentru organizarea unitatilor socialiste din judetele: Calarasi, Giurgiu si |
| |Ialomita, precum si din Sectorul Agricol Ilfov din subordinea municipiului Bucuresti. Anexe cuprinzand lista |
| |unitatilor care se infiintau, care isi schimbau denumirea, gradul de organizare a unitatilor teritoriale ale |
| |unor ministere sau altor organe centrale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul nr. 90 privind stabilirea unitatilor specializate pentru productia de export |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul nr. 92 privind folosirea unor spatii apartinand unitatilor socialiste, de stat si cooperatiste, pentru |
| |activitati de servicii auto si alte prestari de servicii catre populatie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul nr. 170 pentru modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 198/1979 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si infiintarea unor unitati de cercetare si |
| |productie in domeniul zootehniei, nutritiei animale si medicinii veterinare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul nr. 181 privind infiintarea Intreprinderii Filatura de Bumbac Focsani |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul nr. 183 privind infiintarea unor intreprinderi textile |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul nr. 185 privind infiintarea Intreprinderii de Produse Electronice Petrosani |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul nr. 186 privind infiintarea Intreprinderii "Microelectronica" Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul nr. 205 privind vanzarea de marfuri si prestarea de servicii cu plata in rate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul nr. 209 privind folosirea unor spatii libere sau care nu erau utilizate la intreaga capacitate, |
| |apartinand unitatilor de stat, cooperatiste si organizatiilor obstesti pentru productie, industria mica, |
| |prestari de servicii sau activitati comerciale si a micilor mestesugari |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul nr. 212 privind expertizele in domeniul navigatiei civile |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul nr. 216 privind modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor-limita ale |
| |locuintelor care se construiau din fondurile statului, a preturilor de contractare a locuintelor proprietate |
| |personala si a preturilor de vanzare a locuintelor din fondul locativ de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul nr. 223 privind plasarea si utilizarea fondului de stat in valuta (Banca Nationala a Romaniei plasa |
| |sumele la Banca Romana de Comert Exterior) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul nr. 233 privind confirmarea comisiilor electorale pentru alegerea unor deputati in consiliile populare |
| |ale judetelor Timis si Vrancea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul nr. 234 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Constructii in |
| |Strainatate, precum si stabilirea unor masuri privind activitatea de constructie in strainatate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul nr. 242 privind aprobarea Acordului de imprumut incheiat intre Banca Internationala pentru |
| |Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara pentru proiectul "Irigatii |
| |Caracal - Titu" si a scrisorilor suplimentare la acesta, precum si ratificarea Acordului de garantie incheiat |
| |intre Republica Socialista Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la |
| |acest proiect si a scrisorii suplimentare la Acordul de garantie, semnate la Washington la 24 iunie 1981. |
| |Textul acordurilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul nr. 249 privind modul de stabilire a preturilor de achizitie si de livrare pentru unele materiale si |
| |piese de schimb refolosibile |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul nr. 254 privind infiintarea Intreprinderii de Electronica Industriala Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul nr. 267 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul nr. 268 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei de Masini Unelte, Electrotehnica si |
| |Electronica |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul nr. 269 privind organizarea si functionarea Ministerului Minelor. Anexe continand schema de organizare, |
| |numarul maxim de personal si lista unitatilor din subordine |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul nr. 270 privind organizarea Ministerului Petrolului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul nr. 271 privind organizarea pentru Ministerul Geologiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul nr. 273 privind infiintarea unor centrale industriale si unitati de cercetare stiintifica, inginerie |
| |tehnologica si de proiectare in subordinea Ministerului Industriei de Masini Unelte, Electrotehnica si |
| |Electronica |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul nr. 274 privind aprobarea notei de comanda si a unor masuri pentru realizarea capacitatii de |
| |autobasculante grele si produse speciale la Intreprinderea Mecanica Marsa, judetul Sibiu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul nr. 292 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a masurilor de realizare a unor obiective |
| |de investitii. Notele de comanda pentru aprobarea lucrarilor de investitii la minele S6-20 Caras-Severin; la |
| |minele S21-25, judetul Bihor, uzina R., judetul Brasov. Planuri de situatie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul nr. 295 privind aprobarea Acordului de imprumut incheiat intre Banca Internationala pentru |
| |Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investiti pentru "Proiectul de transport terestru" si a scrisorilor |
| |suplimentare la Acordul de imprumut, precum si ratificarea Acordului de garantie incheiat intre Republica |
| |Socialista Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la acest proiect si a |
| |scrisorii suplimentare la Acordul de garantie, semnate la Washington la 17 iunie 1981 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul nr. 337 privind aprobarea Regulamentului vamal |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul nr. 338 pentru modificarea Legii nr. 33/1968 privind pregatirea tineretului pentru apararea patriei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Decretul nr. 340 privind regimul emitatoarelor radioelectrice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Decretul nr. 341 privind modificarea Decretului nr. 211/1954 pentru instituirea ordinului si a medaliei |
| |"Meritului Militar" si pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea, descrierea si modul de purtare a |
| |ordinului si medaliei "Meritul Militar" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Decretul nr. 348 privind trecerea Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii in cadrul |
| |Comitetului de Stat al Planificarii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Decretul nr. 364 privind infiintarea Intreprinderii de Textile Netesute Ramnicu Valcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|41. |Decretul nr. 366 pentru organizarea orasului Rovinari, judetul Gorj. Planuri de situatie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42. |Decretul nr. 367 pentru infiintarea centrelor industriale agrare Motru si Rovinari, in judetul Gorj, si a |
| |directiilor administrative economice Motru si Rovinari |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|43. |Decretul nr. 381 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat in vederea organizarii pomului de iarna pentru |
| |copii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|44. |Decretul nr. 386 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul |
| |Republicii Irak, semnat la Bagdad la 11 decembrie 1981 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|45. |Decretul nr. 403 privind schimbarea subordonarii Intreprinderii de Exploatare Portuara pentru Produsele |
| |Industriei Constructiilor de Masini Constanta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|46. |Decretul nr. 406 privind infiintarea unor intreprinderi industriale prin reorganizarea Combinatului Industrial |
| |pentru Constructii de Masini Bistrita. Schita atelierului de fabricat bacuri din polipropilena copolimer |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|47. |Decretul nr. 416 privind infiintarea unor unitati in subordinea Ministerului Geologiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|48. |Decretul nr. 419 privind modificarea unor indicatori ai planului national unic si in bugetul de stat pe anul |
| |1981 si cincinalul 1981-1985, ca urmare a prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 23/1981 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1982
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind imbunatatirea activitatii Intreprinderii de Constructii si Montaje |
| |Siderurgice Galati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind organizarea directiei de control industrial al asigurarii calitatii |
| |produselor aeronautice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind infiintarea Intreprinderii de Bioproteine Curtea de Arges in |
| |subordinea Centralei Industriale de Medicamente, Cosmetice, Coloranti si Lacuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind majorarea si imbunatatirea corelarii, pe principii economice, a |
| |preturilor cu amanuntul la produse agroalimentare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind infiintarea Intreprinderii de Orologerie Industriala Arad |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru modificarea articolului 19 din Decretul nr. 738/1969 privind |
| |organizarea si functionarea Comitetului de Stat al Planificarii, devenit Legea nr. 65/1969, cu modificarile |
| |ulterioare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind infiintarea si imbunatatirea organizarii unor centrale industriale |
| |din subordinea Ministerului Industriei Usoare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 98 privind infiintarea Combinatului pentru Producerea si Industrializarea Carnii|
| |de Porc Calarasi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 99 pentru modificarea Decretului nr. 32/1980 cu privire la organizarea |
| |directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si |
| |consiliilor unice agroindustriale de stat si cooperatiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 100 pentru modificarea Decretului nr. 298/1979 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 104 privind infiintarea Intreprinderii de Ata Ramnicu Valcea si a Intreprinderii|
| |de Stofa de Mobila Horezu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind stabilirea unitatilor specializate pentru productia de export |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind imbunatatirea preturilor de productie, contractare si achizitie, |
| |la unele furaje, grosiere si fibroase, precum si la gunoiul de grajd |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind majorarea preturilor cu amanuntul la ciment, var si ipsos, precum |
| |si la unele materiale de constructii destinate fondului pietei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind tipizarea constructiilor si elementelor pentru constructii si |
| |instalatii din ramura turism |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 11 august 1981 si 21 |
| |decembrie 1981, referitoare la prelungirea valabilitatii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si Guvernul S.U.A. privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1982 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind organizarea Intreprinderii de Foraj si Exploatarea Sondelor Marine, |
| |in subordinea Ministerului Petrolului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 200/1982 pentru modificarea si completarea Legii retribuirii dupa cantitatea si |
| |calitatea muncii nr. 57/1974 si a Decretului nr. 145/1979 privind stimularea prin beneficiu a productiei pentru |
| |export, precum si pentru acordarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a |
| |beneficiilor si la impartirea beneficiilor pe anul 1981 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind stabilirea tarifelor de plata a lucrarilor agricole executate |
| |mecanizat de statiunile pentru mecanizarea agriculturii, precum si modificarea indicatorilor de plan pe anul 1982|
| |ai Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 268 privind aprobarea Acordului de imprumut incheiat intre Banca |
| |Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara pentru |
| |proiectul "Credit Agricol Moldova" si a scrisorilor suplimentare la Acordul de imprumut, precum si ratificarea |
| |Acordului de garantie incheiat intre Republica Socialiste Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie |
| |si Dezvoltare cu privire la acest acord si a scrisorii suplimentare la Acordul de garantie, semnate la |
| |Washington la 9 aprilie 1982 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind extinderea prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 330 din |
| |19 septembrie 1977 referitoare la acordarea unei mese calde gratuite la intrarea in schimb personalului din |
| |unitatile miniere care lucreaza in subteran si la personalul care lucreaza in carierele din bazinul minier |
| |Rovinari, Motru Jilt si Horezu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind infiintarea Intreprinderii de Aparataj Electric pentru Instalatii |
| |Focsani |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 308 pentru modificarea Decretului nr. 395/1981 privind contractarile si |
| |achizitiile de animale, pasari si produse animale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de reparatii si |
| |asigurarea pieselor de schimb pentru utilajele miniere din dotarea unitatilor Combinatului Minier Valea Jiului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 318 privind reorganizarea Intreprinderii de Comert Exterior "Petrol-export" |
| |Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 320 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Silviculturii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind organizarea fabricii de masini de rectificat Cluj-Napoca ca |
| |unitate cu personalitate juridica |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 337 privind aprobarea Acordului de imprumut incheiat intre Banca |
| |Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii pentru proiectul "Recuperarea |
| |secundara a petrolului Videle - Balaria" si a scrisorilor suplimentare la Acordul de imprumut, precum si |
| |ratificarea Acordului de garantie incheiat intre Republica Socialista Romania si Banca Internationala pentru |
| |Reconstructie si Dezvoltare cu privire la acest proiect si a scrisorii suplimentare la Acordul de garantie, |
| |semnate la Washington la 23 iulie 1982 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind organizarea si functionarea Ministerului Industrializarii Lemnului |
| |si Materialelor de Constructii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 349 privind deschiderea si functionarea punctului de control de trecere a |
| |frontierei de stat pe aeroportul Timisoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind infiintarea Intreprinderii pentru producerea nucleelor proteice, |
| |furajelor si nutreturilor combinate "Biofort" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind infiintarea unor statiuni pentru mecanizarea agriculturii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul Consiliului de Stat nr. 381 privind stabilirea preturilor de productie si cu amanuntul la unele |
| |sortimente de paine, lapte de consum si produse din lapte |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National |
| |pentru Gospodarirea Unitara a Fondului funciar |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 234/981 privind |
| |infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru constructii in strainatate, precum si |
| |stabilirea unor masuri privind activitatea de constructii in strainatate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat romane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru |
| |contractarea, achizitionarea si pastrarea produselor agricole |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind unele masuri pentru cresterea productiei si imbunatatirea |
| |aprovizionarii populatiei cu sapunuri si detergenti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Decretul Consiliului de Stat nr. 450 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat in vederea organizarii |
| |pomului de iarna pentru copii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Decretul Consiliului de Stat nr. 459 privind stabilirea cursului comercial unic pe anul 1983 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1983
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 8 privind trecerea Directiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului |
| |Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, in subordinea Ministerului Finantelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind infiintarea Intreprinderii pentru Administrarea Cantinelor si Cazare |
| |Rovinari si a Intreprinderii pentru Administrarea Cantinelor si Cazare Motru |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 43 privind schimbarea subordonarii Intreprinderii Mecanice Gheorgheni |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 72 privind trecerea unor pasuni si fanete din zona montana si perimetrul |
| |forestier din celelalte zone si a unor unitati de imbunatatire si exploatare a pajistilor la Ministerul |
| |Silviculturii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 86 cu privire la stabilirea obiectivelor si instalatiilor nucleare carora li se |
| |aplicau prevederile Legii nr. 6/1982 privind asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind stabilirea preturilor de productie si cu amanuntul la unele |
| |sortimente de sapunuri specialitati si detergenti pasta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind aprobarea programului de amenajare si exploatare integrala a Deltei |
| |Dunarii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 94 cu privire la declararea animalelor, instrainarea si taierea bovinelor si |
| |cabalinelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 95 pentru modificarea si completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981|
| |privind contractarile si achizitiile de animale, pasari si produse animale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind vanzarea produselor agricole de catre producatorii individuali, |
| |precum si unele masuri pentru asigurarea respectarii preturilor maximale de mercurial. Propuneri ale Comisiei |
| |pentru industrie si activitatea economico-financiara si Comisiei constitutionale si juridice a Marii Adunari |
| |Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind unele masuri pentru intensificarea actiunii de igienizare si curatire|
| |a padurilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 98 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii|
| |scrierilor si al masinilor de scris |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind modificarea Codului penal |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 100 pentru ratificarea unor tratate internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de cercetare, |
| |inginerie tehnologica si productie in domeniul fabricatiei masinilor, instalatiilor si utilajelor pentru |
| |industria miniera |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind infiintarea Santierului Naval Sulina |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind infiintarea Intreprinderii de articole sport "Camping" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind imbunatatirea activitatii in domeniul industriei extractive de |
| |petrol si gaze |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 210 privind infiintarea intreprinderilor de executie si exploatare a lucrarilor |
| |de imbunatatiri funciare si a intreprinderilor de constructii montaj "Delta-Dunarii" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind imbunatatirea activitatii in domeniul prospectiunilor si |
| |explorarilor geologice prin foraj cu sonde, foraj cu sondeze si lucrari miniere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind imbunatatirea activitatii de desfacere a produselor petroliere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 261 privind infiintarea Intreprinderii Miniere Valea de Brazi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind scoaterea din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor |
| |materiale, precum si amanarea constituirii rezervei de stat pentru unele materiale (cadmiu metalic, staniu, |
| |ferowolfram, minereu de fier) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind reorganizarea aparatului propriu al comitetelor si birourilor |
| |executive ale consiliilor populare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 378 privind infiintarea si reorganizarea unor unitati in Delta Dunarii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 379 privind infiintarea intreprinderilor de exploatare si intretinere a |
| |retelelor si instalatiilor energetice si de distributie a energiei electrice si termice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 649/1969 privind |
| |organizarea si functionarea Ministerului Energiei Electrice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 399 privind reorganizarea Intreprinderii de Aparate si Utilaje pentru Cercetare |
| |Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru modificarea Decretului nr. 190/1979 privind stabilirea orei oficiale |
| |de vara pe teritoriul Republicii Socialiste Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 477 privind paza bunurilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 478 privind scoaterea din inventar a animalelor de munca |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul Consiliului de Stat nr. 479 pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare intre Republica |
| |Socialista Romania si Republica Populara Mongola |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul Consiliului de Stat nr. 480 pentru ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare intre Republica |
| |Socialista Romania si Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista, semnat la Bucuresti, la 24 ianuarie 1983 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul Consiliului de Stat nr. 481 pentru ratificarea Acordului pe termen lung privind schimburile comerciale |
| |si cooperarea economica, industriala si tehnologica intre R.S. Romania si Republica Malta, semnat la Valletta la |
| |19 octombrie 1983. Lista produselor malteze si romanesti la export |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru ratificarea tratatelor internationale incheiate de Republica |
| |Socialista Romania cu: Regatul Leshoto, Republica Botswana, Republica Populara Chineza, Malayezia, Republica |
| |Peru, U.R.S.S., Republica Araba Egipt, Republica Socialista Federativa Iugoslavia, Republica Populara Bulgaria, |
| |Regatul Belgiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul Consiliului de Stat nr. 484 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat, in vederea organizarii |
| |pomului de iarna, pentru copii. Hotarare cu privire la organizarea Revelionului 1984 si a pomului de iarna; |
| |situatia fondurilor asigurate de organizatiile de masa si obstesti, pentru pomul de iarna din 1983 etc. |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1984
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind imbunatatirea activitatii de turism international, precum si de |
| |negociere si incheiere a contractelor externe de turism |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind imbunatatirea activitatii Intreprinderii Agricole de Stat Insula Mare|
| |a Brailei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 61 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 334/1970 privind |
| |organizarea si functionarea Departamentului Cultelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 80 pentru completarea Decretului nr. 377/1981 privind aprobarea investitiilor |
| |si masurilor de realizare a capacitatilor de productie de tehnica militara la unele intreprinderi din cadrul |
| |Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si Ministerului Industriei de Masini Unelte, Electrotehnica |
| |si Electronica |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 82 privind imbunatatirea activitatii de mecanizare a unor intreprinderi |
| |agricole de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 83 privind schimbarea subordonarii Centralei pentru productia avicola |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind imbunatatirea normelor unitare de structura pentru unele organe |
| |locale de specialitate ale administratiei de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 91 pentru modificarea Decretului nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de |
| |folosire a drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in alte state, care transportau marfuri in trafic |
| |international pe teritoriul Republicii Socialiste Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind imbunatatirea organizarii unitatilor de constructii montaj in vederea|
| |preluarii executiei lucrarilor in antrepriza |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind retribuirea in acord global a personalului muncitor din activitatea |
| |de constructii-montaj, prin preluarea lucrarilor in antrepriza |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 94 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 589/1969 privind |
| |organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 96 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 469/1971 privind |
| |organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Invatamantului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind masuri de reorganizare a aparatului central al Academiei Republicii |
| |Socialiste Romania si a unitatilor din subordine |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 104 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 318/1982 privind |
| |reorganizarea Intreprinderii de Comert Exterior "Petrolexport" - Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 116 privind imbunatatirea structurii organizatorice a Intreprinderii de |
| |Confectii si Tricotaje Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 134 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in transportul fluvial |
| |de marfuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind retribuirea in acord global a personalului muncitor din transportul |
| |maritim, transportul fluvial si activitatea portuara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 136 privind imbunatatirea activitatii de comert exterior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 137 privind imbunatatirea organizarii unitatilor cu activitate de |
| |constructii-montaj in strainatate in vederea preluarii executiei lucrarilor in antrepriza |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind retribuirea in acord global a personalului care executa lucrari de |
| |constructii-montaj in strainatate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in transportul auto |
| |international |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind retribuirea in acord global a personalului muncitor din activitatea |
| |de transporturi auto internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 146 pentru modificarea Decretului nr. 264/1976 privind infiintarea, organizarea |
| |si functionarea Consiliului de Coordonare a Activitatii de Investitii, a comisiilor judetene si a municipiului |
| |Bucuresti de coordonare a activitatii de investitii, precum si a Inspectoratului General de Stat pentru |
| |Investitii-Constructii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind regimul de utilizare, reconditionare si valorificare dupa exploatare|
| |a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice si bunurilor de consum din cauciuc |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 152 privind infiintarea Intreprinderii de Constructii Navale Constanta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind utilizarea rationala a resurselor energetice prin modernizarea |
| |echipamentelor pentru producerea energiei electrice si termice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 159 pentru modificarea si completarea Decretului Consiliului de Stat nr. |
| |233/1974 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizau venituri in valuta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 182 privind stabilirea datei si confirmarea comisiei electorale centrale pentru |
| |alegerea unor deputati in Marea Adunare Nationala |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru modificarea Decretului nr. 473/1971 privind incheierea de |
| |angajamente, de catre candidatii admisi sa urmeze institutii militare de invatamant si institutii civile de |
| |invatamant superior, pentru care cheltuielile de intretinere se suportau de Ministerul Apararii Nationale si |
| |Ministerul de Interne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru completarea "Catalogului normelor de amortizare si duratelor de |
| |serviciu normate ale fondurilor fixe", prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea |
| |fondurilor fixe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 247 privind infiintarea Intreprinderii de Scule si Subansambluri Accesorii |
| |Radauti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea |
| |unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiau din fondurile |
| |statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vanzare ale |
| |locuintelor din fondul locativ de stat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul Consiliului de Stat nr. 263 privind desfiintarea unor intreprinderi pentru producerea nutreturilor |
| |combinate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind aprobarea notei de comanda pentru obiectivul de investitii |
| |"Instalatie pentru fabricarea combustibililor reactivi eterogeni, inclusiv instalatia pentru fabricare |
| |oxidant-A.L.N. 300" la Combinatul Chimic Fagaras, precum si unele masuri pentru realizarea acestuia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind aprobarea planului de casa pe trimestrul IV/1984 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind aprobarea planului de credite pe termen scurt pe trimestrul IV/1984 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Decretul Consiliului de Stat nr. 363 privind imbunatatirea organizarii Ministerului Constructiilor Industriale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind modificarea indicatorilor de plan economici si financiari pe anul |
| |1984, cu influentele care decurgeau din aplicarea Decretului nr. 92/1984 privind imbunatatirea organizarii |
| |unitatilor de constructii-montaj, in vederea preluarii executiei lucrarilor in antrepriza |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Decretul Consiliului de Stat nr. 379 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de productie in |
| |domeniul fabricatiei de tractoare si autovehicule |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Decretul Consiliului de Stat nr. 380 privind reducerea preturilor la produse, piese si subansamble executate in |
| |industria orizontala, la produse finite, piese de schimb, reparatii de masini si utilaje si la unele materiale |
| |refolosibile, precum si modificarea preturilor la unele produse asimilate in tara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|41. |Decretul Consiliului de Stat nr. 394 pentru modificarea Decretului nr. 657/1969 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Industriei Usoare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42. |Decretul Consiliului de Stat nr. 395 privind reorganizarea Centralei Industriei Bumbacului Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1985
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 41 privind completarea structurii organizatorice la unele ministere si alte |
| |organe centrale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 42 privind emisiunea, gestionarea, conservarea si valorificarea timbrelor si |
| |efectelor postale cu timbru imprimat. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 49 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Industriei |
| |Constructiilor de Masini |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii Ministerului Industriei|
| |Chimice si ale unitatilor din subordinea sa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 71 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii Ministerului Industriei|
| |Lemnului si Materialelor de Constructii si ale unitatilor din subordinea sa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind unele masuri referitoare la imbunatatirea activitatii de solutionare |
| |a litigiilor dintre unitatile socialiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 82 privind infiintarea Intreprinderii de Tricotaje Macin |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind convocarea Marii Adunari Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 111 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii activitatii de |
| |cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei |
| |Constructoare de Masini |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 112 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de transporturi auto |
| |in unitatile miniere din industria carbonifera |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind unele masuri referitoare la Automobil Clubul Roman (A.C.R.). Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind infiintarea Intreprinderii pentru amenajarea complexa si exploatare |
| |a raului Dambovita. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind deschiderea unor puncte de control pentru trecerea frontierei de |
| |stat. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 146 privind imbunatatirea si organizarea directiilor pentru agricultura si |
| |industrie alimentara a municipiului Bucuresti si judetene |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind ratificarea Protocolului incheiat la Varsovia la 26 aprilie 1985 cu |
| |privire la prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare si asistenta mutuala semnat |
| |la Varsovia la 14 mai 1955 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 149 privind ratificarea unor tratate internationale incheiate de Republica |
| |Socialista Romania cu Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista, Republica Democrata Socialista Sri Lanka etc. |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind aprobarea notei de comanda si a masurilor pentru realizarea |
| |obiectivului de investitii "Intreprinderea Independenta Sibiu - dezvoltare pentru fabricatia elementelor de |
| |structura pentru centrale nucleare". Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind aprobarea planului de scolarizare pentru anul scolar (universitar) |
| |1985-1986 si a numarului de burse pentru elevi si studenti. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 196 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii activitatii piscicole.|
| |Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu. |
| |Schema de organizare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructoare |
| |de Masini. Schema de organizare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Electrotehnice. |
| |Schema de organizare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei Electrotehnice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind imbunatatirea activitatii Consiliului National al Apelor, Directiei |
| |Apelor, Intreprinderii Stanca si oficiilor de gospodarire a apelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Usoare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei Usoare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 243 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Chimice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 244 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei Chimice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Petrochimice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Decretul Consiliului de Stat nr. 246 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei Petrochimice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Decretul Consiliului de Stat nr. 285 privind infiintarea Intreprinderii Antrepriza de Constructii Hidrotehnice |
| |Portuare Constanta. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind infiintarea Trustului pentru aprovizionarea Capitalei cu carne. |
| |Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Decretul Consiliului de Stat nr. 324 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de asistenta tehnica |
| |si service pe masini, instalatii si utilaje pentru industria miniera |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Decretul Consiliului de Stat nr. 341 privind infiintarea Intreprinderii de piese turnate Oltenita |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Decretul Consiliului de Stat nr. 346 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de cercetare |
| |stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei Constructiilor de |
| |Masini |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de cercetare |
| |stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei Electrotehnice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de cercetare |
| |stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei de Utilaj Greu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|41. |Decretul Consiliului de Stat nr. 351 privind exproprierea unor imobile, demolarea unor constructii, scoaterea |
| |din functiune a unor fonduri fixe, precum si realizarea unei artere de circulatie, in Bucuresti, sectorul 2. |
| |Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42. |Decretul Consiliului de Stat nr. 352 privind exproprierea unor imobile, demolarea unor constructii, scoaterea |
| |din functiune a unor fonduri fixe, precum si realizarea si desfiintarea unor artere de circulatie, in judetele: |
| |Maramures, Olt, Bacau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|43. |Decretul Consiliului de Stat nr. 353 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor |
| |construibile ale localitatilor, exproprierea unor terenuri si construirea, scoaterea din functiune a unor |
| |fonduri fixe, scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetul Covasna |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|44. |Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind imbunatatirea activitatii de productie, industrializare si livrare |
| |a carnii la export. Anexa |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|45. |Decretul Consiliului de Stat nr. 358 privind imbunatatirea aprovizionarii cu lapte si produse lactate a |
| |municipiului Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|46. |Decretul Consiliului de Stat nr. 359 privind imbunatatirea aprovizionarii cu produse horticole a Capitalei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|47. |Decretul Consiliului de Stat nr. 368 privind modificarea anexei la Legea 2/1968 privind organizarea |
| |administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania. Anexe |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|48. |Decretul Consiliului de Stat nr. 392 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Industriei |
| |Alimentare si al Achizitionarii de Produse Agricole |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|49. |Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat in vederea organizarii |
| |pomului de iarna pentru copii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|50. |Decretul Consiliului de Stat nr. 396 privind trecerea activitatii de desfacere a produselor agroalimentare de la |
| |Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare la Ministerul Comertului Interior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|51. |Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind perfectionarea si organizarea activitatii de constructii montaj si |
| |de reparatii capitale la centralele electrice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|52. |Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|53. |Decretul Consiliului de Stat nr. 399 privind infiintarea unor unitati de achizitionare si preindustrializare a |
| |materialelor prime de origine animala |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|54. |Decretul Consiliului de Stat nr. 401 privind organizarea consiliului pentru industrializarea si achizitionarea |
| |produselor agricole, judetene si al municipiului Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|55. |Decretul Consiliului de Stat nr. 412 privind scoaterea de la rezerva de stat, sub forma de imprumut, amanarea |
| |livrarii la rezerva de stat a unor produse (shellac, pacura, lana) |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|56. |Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind aprobarea nivelului limita a principalilor indicatori de normare a |
| |consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie pe anul 1986 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|57. |Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de reparare a |
| |mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor si modificarea unor indicatori de plan economici |
| |si financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si Ministerului Minelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|58. |Decretul Consiliului de Stat nr. 433 privind infiintarea Centralei Nutreturilor Concentrate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|59. |Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1986
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind aprobarea si utilizarea formularelor tipizate in unitatile sociale |
| |si perfectionarea sistemului informational |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 17 privind stabilirea datei si confirmarea Comisiei electorale pentru alegerea |
| |unor deputati in Consiliul Popular al Judetului Buzau |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 50 pentru modificarea Decretului nr. 164/1979 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind imbunatatirea activitatii de colectare si prelucrare a materialelor |
| |refolosibile in municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind modificarea si completarea Decretului nr. 357/1985 privind |
| |imbunatatirea activitatii de producere, industrializare si livrare a carnii la export |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 115 privind imbunatatirea activitatii de contractare, achizitionare si desfacere|
| |a legumelor si fructelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a|
| |Activitatii din Ramurile Constructii de Masini si Metalurgie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind infiintarea si functionarea Consiliului de Coordonare a Dezvoltarii |
| |Bazei Energetice si Functionarii Sistemului Energetic National |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a|
| |Activitatii din Ramurile Chimiei, Petrochimiei, Geologiei si Petrolului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 156 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a|
| |Activitatii de Transporturi si Telecomunicatii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a|
| |Productiei Bunurilor de Larg Consum, Aprovizionarii si Prestarilor de Servicii pentru Populatie |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 160 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Financiar |
| |Bancar |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 161 privind aprobarea criteriilor specifice privind organizarea si retribuirea |
| |muncii, in acord global si in acord direct pe ramuri si sectoare de activitate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind imbunatatirea activitatii in domeniul industriei miniere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 174 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 25 si 30 ianuarie 1985 |
| |referitoare la prelungirea valabilitatii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si S.U.A. |
| |privind transporturile aeriene civile, semnat la Washington la 4 decembrie 1973. Textul notelor verbale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 189 pentru ratificarea unor tratate internationale: Conventia internationala a |
| |telecomunicatiilor, semnata la Nairobi (Kenya) la 6 mai 1982; Conventia privind capacitatea juridica, |
| |privilegiile si imunitatile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnata la Varsovia; Acord cu Libia; |
| |Conventia cu U.R.S.S. privind trecerile simple ale frontierei de stat; Conventia cu Republica Populara Ungaria |
| |privind trecerea frontierei. Textele tratatelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 192 privind stabilirea datei si confirmarea comisiilor electorale pentru |
| |alegerea unor deputati in consiliile populare ale judetelor Calarasi si Vaslui |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 336/1983 cu privire la |
| |calcularea, eliberarea si controlul utilizarii fondului de retribuire |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind organizarea si functionarea Ministerului Minelor, Petrolului si |
| |Geologiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind normativele financiare la produsele agricole vegetale si animale din|
| |unitatile agricole socialiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind trecerea intreprinderii de comert exterior Navlomar din subordinea |
| |Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor in subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii |
| |Economice Internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Decretul Consiliului de Stat nr. 245 privind infiintarea unor unitati in sistemul Ministerului Transporturilor si|
| |Telecomunicatiilor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Decretul Consiliului de Stat nr. 275 pentru modificarea Decretului nr. 120/1982 privind infiintarea, organizarea |
| |si functionarea Ministerului Silviculturii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Decretul Consiliului de Stat nr. 285 privind schimbarea subordonarii Intreprinderii de Utilaj si Piese de Schimb |
| |Chitila si Intreprinderii Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Decretul Consiliului de Stat nr. 318 privind perfectionarea organizarii si modernizarea proceselor de productie, |
| |cresterea eficientei in toate sectoarele de activitate |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind transmiterea unor paduri si terenuri forestiere si a unor plantatii |
| |si perdele forestiere in administrarea directa a unitatilor silvice din subordinea Ministerului Silviculturii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Decretul Consiliului de Stat nr. 359 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Decretul Consiliului de Stat nr. 369 pentru modificarea Decretului nr. 164/1979 privind organizarea si |
| |functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de transport auto in |
| |bazinele carbonifere |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind imbunatatirea activitatii de productie si livrare a legumelor, |
| |fructelor proaspete si a productiei de carne pentru consumul intern si la export |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Decretul Consiliului de Stat nr. 442 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 398/1985 privind |
| |organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1987
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind constituirea aparatului de specialitate al Consiliului National al |
| |Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Gospodaririi Apelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a |
| |Activitatii din Ramurile Chimiei, Petrochimiei si Industriei Usoare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 42 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de producere, |
| |industrializare si livrare a carnii la export si de aprovizionare a capitalei cu carne |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind infiintarea bazei de aprovizionare si desfacere Bucuresti in |
| |subordinea directa a Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a |
| |Activitatii din Ramurile Mine, Petrol, Geologie, Energie Electrica si Termica |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de montaj si reparatii |
| |capitale pentru excavatoarele cu rotor si masini de haldat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 100 privind infiintarea Intreprinderii de Tricotaje Turnu Magurele |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 148 pentru aprobarea normativelor economico-financiare la principalele produse |
| |si grupe de produse industriale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 152 pentru ratificarea schimbului de note verbale din 16 decembrie 1986 si 30 |
| |ianuarie 1987 referitoare la prelungirea valabilitatii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania |
| |si Guvernul S.U.A. privind transporturile aeriene civile. Textul notelor verbale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii intreprinderilor de |
| |comert exterior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind imbunatatirea activitatii Combinatului Siderurgic Galati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 217 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Chimice si |
| |Petrochimice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul Consiliului de Stat nr. 218 privind organizarea si functionarea Ministerului Minelor. Planuri si |
| |schema de organizare a ministerului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind organizarea si functionarea Ministerului Petrolului |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind organizarea si functionarea Centralei - Departament a Geologiei |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de productie in |
| |domeniul fabricatiei de tractoare, autovehicule si masini agricole |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul Consiliului de Stat nr. 288 pentru ratificarea Acordului - Program privind dezvoltarea pe termen lung a |
| |cooperarii economice si tehnice si a schimburilor comerciale intre Romania si Republica Kenya |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul Consiliului de Stat nr. 294 privind infiintarea santierului naval Harsova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul Consiliului de Stat nr. 299 privind aprobarea notei de comanda si a masurilor pentru realizarea |
| |obiectivului de investitii "Lucrari de prelungire a pistei de zbor la Aerodromul Campia Turzii" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din |
| |subordinea Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1988
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind organizarea si functionarea Ministerului Contractarii si |
| |Achizitionarii Produselor Agricole |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de comert exterior din |
| |domeniul agriculturii, industriei alimentare, contractarii si achizitionarii produselor agricole |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 25 privind reorganizarea activitatii Trustului Inului si Canepii Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind infiintarea si organizarea Ministerului Industriei Constructoare de |
| |Masini |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind imbunatatirea activitatii organizatorice a unor unitati industriale |
| |din sistemul Ministerului Industriei Usoare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 149 privind imbunatatirea activitatii de monta si fatare la bovine, ovine si |
| |porcine |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind aprobarea masurilor cu privire la perfectionarea mecanismului |
| |economico-financiar prin imbunatatirea sistemului de formare a preturilor si tarifelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind modificarea unor indicatori financiari pe anul 1988 la: Ministerul |
| |Contractarii si Achizitionarii Produselor Agricole, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Industriei |
| |Usoare, Ministerul Industriei Chimice si Petrochimice, Ministerul Agriculturii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 369 privind infiintarea Trustului Plafar |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind imbunatatirea si organizarea activitatii de contractare si |
| |achizitionare a legumelor si fructelor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul Consiliului de Stat nr. 381 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii unitatilor de comert |
| |exterior |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind desfasurarea pe luni a prevederilor planului national unic de |
| |dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania pe trimestrul I 1989 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1989
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul Consiliului de Stat nr. 105 privind fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, |
| |a beneficiilor si la impartirea beneficiilor si fondul de premiere pentru anul 1988 si cotele de constituire a |
| |acestor fonduri pe anul 1989 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind asigurarea conducerii locale de stat in unele unitati |
| |administrativ-teritoriale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind infiintarea Compartimentului de comert exterior "ROMEXIM" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul Consiliului de Stat nr. 132 privind unitatile agricole cooperatiste care beneficiaza de anularea unor |
| |datorii provenite din credite si dobanzi |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii unor unitati agricole |
| |de stat si cooperatiste |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul Consiliului de Stat nr. 260 privind imbunatatirea activitatii Ministerului Industriei Metalurgice, |
| |precum si a unitatilor din sistemul acestuia |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul Consiliului de Stat nr. 305 privind infiintarea Intreprinderii de Tricotaje Vaslui |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind plata avansului din fondul de participare a oamenilor muncii la |
| |realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor cuvenite pentru anul 1989 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind unele masuri pentru organizarea pomului de iarna si a |
| |Revelionului 1990 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ANEXA Nr. 2

    LISTA
cuprinzand decretele prezidentiale adoptate in perioada 1974-1989

   A. Informatii clasificate secret de stat, de nivel "secret" (1974-1978)
Informatii pentru care a expirat termenul de clasificare

    Anul 1974
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 55 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana unui numar de 421 de persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 213 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpara imobilul din |
| |New York, 200 East, 38^th Street, denumit Carriage House |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 243 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrului construibil |
| |al unor localitati, scoaterea din productia agricola a unor terenuri, din mai multe judete |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1975
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 5 privind reasezarea preturilor de productie, precum si a rabaturilor comerciale la |
| |produsele de baza din ramura industriei alimentare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 193 privind transmiterea catre Republica Populara Chineza, in mod gratuit, a |
| |documentatiei de executie a cutiilor de ambalaje pentru cartuse si a unei masini de sterilizat, executata de |
| |Intreprinderea Mecanica Cugir |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 216 privind retragerea distinctiilor unor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1976
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 97 privind retragerea de la unele persoane a distinctiilor ce le-au fost conferite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 312 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, exproprierea unor imobile, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor |
| |terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Bistrita-Nasaud, Buzau, Gorj, Mures, |
| |Salaj, Ilfov, Teleorman, Arges, Dambovita, Bihor, Bacau, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Mures, Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 339 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, precum si |
| |defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Mures, Prahova, Hunedoara, Arges, Timis, Brasov, Buzau, Gorj, |
| |Cluj, Bihor, Ilfov, Tulcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 360 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1977
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |Decretul prezidential nr. 169 privind retragerea de la unele persoane a distinctiilor ce le-au fost conferite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1978
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 193 privind aprobarea amplasarii unor obiective de investitii in afara perimetrului |
| |construibil al orasului Zalau, judetul Salaj, exproprierea si scoaterea din productia agricola |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 318/1978 privind aprobarea proiectului de executie, principalilor indicatori si unele |
| |masuri pentru realizarea investitiei "Poligon Malina" din judetul Galati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   B. Informatii clasificate "secret de serviciu" (1974-1989)
    Informatii a caror dezvaluire nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica ori interesele persoanelor de drept public sau privat

    Anul 1974
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 39 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri din mai multe judete |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 140 privind conferirea medaliei jubiliare "30 de ani de la Eliberarea Romaniei de sub |
| |Dominatia Fascista" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 152 privind conferirea titlului de "Erou al Republicii Socialiste Romania" mai multor |
| |membri ai Partidului Comunist Roman |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 184 privind conferirea de distinctii ale Republicii Socialiste Romania mai multor |
| |persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul prezidential nr. 215 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste Romania mai |
| |multor persoane |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1975
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 152 privind acordarea si majorarea unor pensii |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 283 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrului construibil al |
| |unor localitati, exproprierea si trecerea in proprietatea statului, scoaterea din productia agricola si din |
| |fondul forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Gorj, Valcea, |
| |Satu Mare, Brasov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1976
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 82 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrului construibil al |
| |unor localitati, exproprierea si trecerea in proprietatea statului, scoaterea din productia agricola si din |
| |fondul forestier a unor terenuri, defrisarea unor suprafete impadurite, precum si aprobarea demolarii unei |
| |locuinte, in judetele: Harghita, Constanta, Salaj, Buzau, Prahova, Hunedoara, Ilfov, Ialomita, Galati, |
| |Caras-Severin, Gorj, Neamt si municipiul Bucuresti din zona Dudesti-Glina |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 126 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrului construibil al |
| |unor localitati, exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri, demolarea unor locuinte, |
| |scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete |
| |impadurite in judetele: Sibiu, Cluj, Maramures, Iasi, Ialomita, Neamt, Arad, Arges, Covasna, Hunedoara, |
| |municipiul Bucuresti - sector 6 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 127 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 152 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul prezidential nr. 165 privind conferirea ordinului "Meritul Stiintific" unor oameni de stiinta din |
| |Institutul Unificat de Cercetari Nucleare de la Dubna |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul prezidential nr. 181 privind aprobarea amplasarii unor obiective de investitii in afara perimetrului |
| |construibil al unor localitati, exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din |
| |productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, construirea unor drumuri de exploatare, precum si |
| |retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri in judetele: Cluj, Timis, Arges, Brasov, |
| |Teleorman, Hunedoara, Suceava |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul prezidential nr. 208 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul prezidential nr. 312 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, exproprierea unor imobile, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor |
| |terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Bistrita-Nasaud, Buzau, Gorj, Mures, |
| |Salaj, Ilfov, Teleorman, Arges, Dambovita, Bihor, Bacau, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Mures, Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul prezidential nr. 339 privind aprobarea amplasarii unor obiective de investitii in afara perimetrelor |
| |construibile ale localitatilor, exproprierea, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor |
| |terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Mures, Prahova, Hunedoara, Arges, Timis, |
| |Brasov, Buzau, Gorj, Cluj, Bihor, Ilfov, Tulcea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul prezidential nr. 360 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul prezidential nr. 368 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, exproprierea unor terenuri si constructii, scoaterea din productia agricola si din fondul |
| |forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Covasna, Brasov, Buzau, |
| |Sibiu, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Maramures, Bihor, Arges, Neamt |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1977
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 14 privind aprobarea amplasarii unor obiective de investitii in afara perimetrelor |
| |construibile ale localitatilor, exproprierea, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor |
| |terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Cluj, Alba, Hunedoara, Teleorman, Bihor, |
| |Suceava, Arges, Ilfov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 19 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri si |
| |constructii, precum si aprobarea demolarii unor constructii, situate in municipiul Bucuresti, sectoarele 3-7 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 40 privind gratierea unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 45 privind amplasarea unui obiectiv de investitii in afara perimetrului construibil al |
| |localitatii, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor |
| |suprafete impadurite in comuna Harman, judetul Brasov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul prezidential nr. 76 privind amplasarea unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea si scoaterea din productia agricola a unor terenuri, din judetele: Cluj, Dolj, |
| |Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul prezidential nr. 77 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului, precum si scoaterea din |
| |productia agricola a unor terenuri situate in judetul Brasov |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul prezidential nr. 87 privind aprobarea amplasarii unor obiective de investitii in afara perimetrelor |
| |construibile ale localitatilor, exproprierea si scoaterea din productia agricola a unor terenuri, precum si |
| |scoaterea din fondul forestier si defrisarea unor terenuri, din judetele: Arges, Braila, Olt, Bacau, Mures, |
| |Suceava, Prahova, Buzau, Timis, Bihor, Hunedoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul prezidential nr. 135 privind aprobarea amplasarii unor obiective de investitii in afara perimetrelor |
| |construibile ale localitatilor, exproprierea unor terenuri si constructii, demolarea unor constructii, |
| |exproprierea si scoaterea din productia agricola a unor terenuri, din judetele Bacau, Bihor, Covasna, Galati, |
| |Ialomita, Ilfov, Neamt, Suceava, Tulcea, Valcea si municipiul Bucuresti, sectoarele 1-5, 7 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul prezidential nr. 171 privind unele numiri in functie la Ministerul Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Decretul prezidential nr. 185 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri si |
| |constructii, precum si demolarea unor constructii situate in municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Decretul prezidential nr. 200 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea unor imobile, demolarea unor constructii, scoaterea din productia agricola si din |
| |fondul forestier a unor terenuri, defrisarea unor suprafete impadurite, precum si aprobarea depasirii distantei |
| |intre fronturile unor constructii, in judetele: Arad, Arges, Bacau, Olt, Dolj, Suceava, Sibiu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Decretul prezidential nr. 204 privind amplasarea unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia |
| |agricola si din fondul forestier a unor terenuri, defrisarea unor paduri si demolarea unor constructii in |
| |judetele: Hunedoara, Bacau, Brasov, Ilfov, Arad, Dolj, Caras-Severin, Gorj, Ialomita, Suceava, Arges, Valcea, |
| |municipiul Bucuresti |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Decretul prezidential nr. 205 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor terenuri si |
| |constructii, precum si demolarea unor constructii situate in municipiul Bucuresti - sectoarele 2-8 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Decretul prezidential nr. 206 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia |
| |agricola si din fondul forestier a unor terenuri, defrisarea unor paduri, precum si demolarea unor constructii |
| |in judetele: Brasov, Botosani, Mures, Dambovita, Bacau, Neamt, Iasi, Cluj, Valcea, Hunedoara, Arges, Galati, |
| |Vrancea, Dolj, Olt, Buzau, Ialomita, Teleorman, Prahova, Braila |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Decretul prezidential nr. 231 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru elicopterul mijlociu |
| |IAR - 300 Puma in varianta standard, faza de integritate in fabricatie 2 B si 3 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Decretul prezidential nr. 234 privind aprobarea amplasarii unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, precum si |
| |defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Mures, Bacau, Bistrita, Alba, Harghita, Valcea, Covasna, Olt, |
| |Galati, Botosani, Bihor, Sibiu, Hunedoara, Iasi, Buzau, Neamt |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Decretul prezidential nr. 245 privind amplasarea unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea si demolarea unor constructii, scoaterea din productia agricola si din fondul |
| |forestier a unor terenuri, proprietate de stat in folosinta unor unitati ale cooperatiei de consum, in judetele: |
| |Dolj, Prahova, Suceava, Maramures, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Buzau, Salaj, Hunedoara, Bucuresti-Otopeni |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Decretul prezidential nr. 253 privind amplasarea unui obiectiv in afara perimetrului construibil al localitatii |
| |Plopeni, judetul Prahova, scoaterea din fondul forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete |
| |impadurite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Decretul prezidential nr. 257 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale unor localitati, exproprierea si scoaterea din productia agricola a unor terenuri, din judetele: Gorj, Arges,|
| |Prahova, Ialomita, Harghita, Hunedoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Decretul prezidential nr. 303 privind amplasarea unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, demolarea unor constructii, |
| |scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete |
| |impadurite in judetele: Gorj, Brasov, Sibiu, Mures, Prahova, Cluj, Hunedoara, Valcea, Bihor, Salaj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1978
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 19 privind amplasarea obiectivului "Centru de Radioemisie pe Unde Scurte al |
| |Ministerului de Interne" in afara perimetrului construibil al localitatii Buftea, judetul Ilfov, precum si |
| |scoaterea din productia agricola a unor terenuri necesare executarii acestei lucrari |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 20 privind amplasarea unui obiectiv militar in afara perimetrului construibil al |
| |orasului Vatra Dornei, transmiterea si scoaterea din fondul forestier a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 30 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, exproprierea, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, |
| |precum si defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Galati, Bihor, Gorj, Salaj, Dambovita, Brasov, |
| |Mures, Teleorman |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 55 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, construirea unor drumuri de exploatare, exproprierea, scoaterea din productia agricola si din |
| |fondul forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite in judetele: Bacau, Neamt, |
| |Sibiu, Mures, Prahova, Satu Mare, Salaj, Olt, Bihor, Gorj |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul prezidential nr. 143 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, exproprierea unor imobile, demolarea unor constructii, scoaterea din productia agricola si |
| |din fondul forestier a unor terenuri, precum si restituirea in proprietate a unui imobil, in judetele: |
| |Dambovita, Galati, Bacau, Cluj, Ilfov, Teleorman, Hunedoara |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul prezidential nr. 164 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, exproprierea unor imobile, demolarea unor constructii, scoaterea din productia agricola si |
| |din fondul forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite, in judetele: Bacau, Buzau, |
| |Dambovita, Caras-Severin, Hunedoara, Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul prezidential nr. 198 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, exproprierea unor imobile, demolarea unor constructii, scoaterea din productia agricola si din|
| |fondul forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite, in judetele: Salaj, Brasov, |
| |Tulcea, Bihor, Hunedoara, Dambovita, Ilfov si municipiul Bucuresti - sectorul 4 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul prezidential nr. 294 privind exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, demolarea|
| |unor constructii si scoaterea din productia agricola a unor terenuri din judetul Arges |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1979
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 75 privind amplasarea unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea si trecerea in proprietatea statului a unor imobile, demolarea unor constructii, |
| |precum si scoaterea din productie a unor terenuri, in judetele: Bistrita-Nasaud, Sibiu, Bacau, Bihor, Alba, |
| |Maramures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 266 privind aprobarea construirii in municipiul Tulcea, judetul Tulcea, a unor cladiri |
| |de locuit cu inaltimi mai mari de P+8 etaje |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 334 privind exproprierea, scoaterea din productia agricola, din fondul forestier si |
| |defrisarea unor terenuri, exproprierea si demolarea unei constructii, precum si modificarea traseului unei linii |
| |electrice pentru asigurarea amplasamentelor necesare realizarii unor obiective feroviare si rutiere, situate in |
| |judetele: Galati, Arges, Suceava, Maramures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 421 privind amplasarea unui obiectiv militar in afara perimetrului construibil al |
| |orasului Hateg, judetul Hunedoara, exproprierea, transmiterea si scoaterea din productia agricola si din fondul |
| |forestier a unor terenuri, precum si defrisarea unor suprafete impadurite |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1980
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 41 privind amplasarea unor lucrari de prospectiuni geologice, geofizice si |
| |hidrotehnice ale Ministerului Energiei Electrice in afara perimetrelor construibile ale localitatilor, scoaterea |
| |din productia agricola, din fondul forestier si defrisarea unor terenuri situate in mai multe judete |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 44 privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Socialiste Romania", clasa I, lui |
| |Leonte Rautu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 155 privind amplasarea unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, situate |
| |in judetele: Suceava, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Gorj, Hunedoara, Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1981
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 13 privind stabilirea pretului de productie si de livrare pentru centrul de prelucrare |
| |cu ax orizontal si comanda numerica de conturare tip CPAF 132-NCC |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 19 pentru eliberarea lui Constantin Ene, ambasador, din functia de reprezentant |
| |permanent al Republicii Socialiste Romania pe langa Oficiul Natiunilor Unite si institutiile specializate ale |
| |O.N.U. din Geneva si numirea in aceasta functie a lui Mircea Malita, cu gradul diplomatic de ambasador |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 23 privind amplasarea unui obiectiv militar in afara perimetrului construibil al |
| |comunei Sagna, judetul Neamt, transmiterea si scoaterea din fondul forestier a unor terenuri |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 24 privind conferirea ordinului si medaliei "Meritul Militar" unor cadre permanente |
| |ale Ministerului Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1982
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 54 privind conferirea ordinului "Meritul Sanitar", clasa I, unor spitale militare |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 97 privind schimbarea destinatiei unor terenuri situate in judetul Alba |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 213 privind gratierea pedepsei aplicate unui condamnat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 244 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, construirea unor drumuri de exploatare, exproprierea, scoaterea din productia agricola, din |
| |fondul forestier si defrisarea unor terenuri din judetele: Alba, Cluj, Salaj, Valcea, Gorj, Harghita, Prahova |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul prezidential nr. 359 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale localitatilor, precum si scoaterea din productia agricola a unor terenuri, din judetele: Neamt, Dambovita, |
| |Caras-Severin, Valcea, Bacau, Constanta |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1983
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 72 privind scoaterea din fondul forestier a unui teren, situat in judetul Alba |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 262 privind aprobarea repartizarii absolventilor institutiilor de invatamant superior |
| |medical si farmaceutic, promotiile 1982/1983 si 1979/1980 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1984
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 105 privind conferirea medaliei comemorative "Canalul Dunare-Marea Neagra" |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 176 privind amplasarea unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea, scoaterea din productia agricola a unor terenuri, situate in judetele: Timis, |
| |Salaj, Bihor, Arges |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 180 pentru modificarea Decretului prezidential nr. 197/1977 privind aprobarea retelei |
| |rutiere a Republicii Socialiste Romania |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 255 privind unele numiri in functii la Ministerul Apararii Nationale |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul prezidential nr. 272 privind amplasarea unor obiective in afara perimetrelor construibile ale |
| |localitatilor, exproprierea, scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a unor terenuri, situate |
| |in judetele: Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Satu Mare, Prahova, Neamt, Mehedinti, Caras-Severin, Suceava, |
| |Vrancea, Maramures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul prezidential nr. 285 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale unor localitati, exproprierea si scoaterea din productia agricola, din fondul forestier a unor terenuri, |
| |precum si demolarea unor constructii, din judetele: Bacau, Galati, Suceava, Prahova, Mehedinti, Arges, Cluj, |
| |Brasov, Sibiu |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1985
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 1 privind amplasarea unor obiective de investitii in afara perimetrelor construibile |
| |ale unor localitati, exproprierea si scoaterea din productia agricola, din fondul forestier a unor terenuri, |
| |precum si defrisarea unor terenuri, din judetele Hunedoara si Mures |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 35 pentru rechemarea lui Dumitru Aninoiu din calitatea de ambasador extraordinar si |
| |plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Franceza si de ambasador, in functia de delegat |
| |permanent al Republicii Socialiste Romania pe langa O.N.U. pentru educatie, stiinta si cultura, si pentru |
| |acreditarea lui Gheorghe Tache in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste |
| |Romania in Republica Franceza si de ambasador, in functia de delegat permanent al Republicii Socialiste Romania |
| |pe langa ONU pentru educatie, stiinta si cultura |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 71 privind gratierea pedepselor aplicate unor condamnati |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 88 privind retragerea distinctiilor conferite cetateanului Kristoff Adolf Michael |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul prezidential nr. 130 privind repartizarea numerica in productie a absolventilor institutelor de |
| |invatamant - curs de zi - promotia 1985 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Decretul prezidential nr. 192 privind conferirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste", Ordinului Muncii, |
| |diplomelor de onoare, precum si acordarea premiilor in bani unor consilii populare fruntase in intrecerea |
| |socialista pe anul 1984 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Decretul prezidential nr. 204 privind exproprierea si scoaterea din productia agricola a unor terenuri, |
| |exproprierea si demolarea unor constructii, precum si amplasarea unor lucrari miniere in afara perimetrelor |
| |construibile ale unor localitati, din judetele: Hunedoara, Bihor, Gorj, Arad, Alba |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Decretul prezidential nr. 232 privind exproprierea unor terenuri situate in judetele: Dolj si Olt |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Decretul prezidential nr. 250 privind exproprierea unor terenuri si constructii, demolarea unor constructii, |
| |precum si realizarea si desfiintarea unor artere de circulatie, in judetele Buzau si Bihor |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1986
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |Decretul prezidential nr. 193 privind respingerea unor cereri de comutare a pedepsei cu moartea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1987
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 152 privind admiterea si respingerea unor cereri de comutare a pedepsei cu moartea |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 208 privind exproprierea unor imobile, demolarea unor constructii, precum si scoaterea |
| |din productia agricola a unor terenuri, in judetele: Alba si Arges |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1988
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 99 privind stabilirea consumului de energie electrica si termica in perioada |
| |27 iunie - 3 iulie 1988 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 125 privind conferirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste", Ordinului Muncii, |
| |diplomelor de onoare, precum si acordarea premiilor in bani unor consilii populare fruntase in intrecerea |
| |socialista pe anul 1987 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 133 privind exproprierea unor imobile, demolarea unor constructii, precum si scoaterea |
| |din productia agricola a unor terenuri, in judetele: Olt, Teleorman si Vaslui |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Decretul prezidential nr. 179 privind aprobarea preturilor de productie si de livrare pentru unele utilaje si |
| |echipamente destinate Centralei Nuclearo-Electrice Cernavoda |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Decretul prezidential nr. 195 privind stabilirea consumului de energie electrica si termica in perioada 26 |
| |decembrie 1988-1 ianuarie 1989 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anul 1989
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Decretul prezidential nr. 106 privind stabilirea consumului de energie electrica si termica in perioada |
| |21-27 august 1989 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Decretul prezidential nr. 121 privind comutarea pedepsei cu moartea aplicata unui condamnat |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Decretul prezidential nr. 143 privind stabilirea consumului de energie electrica si termica in perioada |
| |23-29 octombrie 1989 |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+